مزیت های استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون | شرکت مهندسی شاران صنعت

تصفیه آب

تصفیه آب

مزیت های استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون

تصفیه فیزیکی آب

اولترافیلتراسیون یک فرایند غشایی و یکی از روش‌های فیزیکی به منظور تصفیه آب می‌باشد که نیروی محرکه آن اختلاف فشار است که در آن آب از یک غشا نیمه تراوا عبور می‌کند. از این روش به منظور جداسازی مواد جامد معلق، ذرات کلوئیدی، باکتری‌ها و ویروس از آب خام ب استفاده می‌شود. ابعاد حفره‌ها در این سیستم در بازه ۱/۰ تا ۰۰۱/۰ میکرون می‌باشد. حذف ذرات در اولترافیلتراسیون به میزان کمی به بار الکتریکی ذره و تا حد زیادی به سایز ذره بستگی دارد .

از اولترافیلتراسیون به منظور پیش تصفیه آب‌های سطحی، آب دریا و تصفیه بیولوژیکی آب شهری در بالاست سیستم اسمز معکوس استفاده می‌شود. فرایندهای جداسازی غشایی به منظور جداسازی گازها و مایعات از نظر مصرف انرژی و اقتصادی به نسبت روش‌های سنتی  به صرفه‌تر می‌باشد.

از مهمترین مزیت های استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون نسبت به فرایندهای تصفیه سنتی به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

  • عدم نیاز به مواد شیمیایی
  • کارکرد با فشار کم آب و در نتیجه عدم نیاز به پمپ
  • کیفیت ثابت محصول تولیدی بدون درنظر گرفتن کیفیت آب ورودی
  • سایز فشرده آن
  • توانایی رساندن کیفیت آب به استانداردها و حذف ۹۰ تا ۱۰۰ درصد از پاتوژن‌ها
  • اتوماسیون ساده و آسان

 

 

 

مراجع

  • Xia, Shengji, et al. “Study of drinking water treatment by ultrafiltration of surface water and its application to China.” Desalination1 (2004): 41-47.
  • http://www.watertechonline.com/what-is-ultrafiltration-and-what-are-ultrafiltration-processes-in-wastewater/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *