تصفیه آب

تصفیه آب شامل مجموع فرآیندها و واحد هایی است که در آن مواد آلاینده مورد نظر در آب به طور کامل حذف و یا به مقدار مورد نیاز با توجه به محل و نوع مصرف آب کاهش پیدا می­کند. به این ترتیب مهمترین عوامل در تعیین روش و میزان تصفیه شامل موارد زیر می­باشد.

  • مشخصات کیفی آب: با توجه به مصرف نهایی از آب که می­تواند شامل آب آشامیدنی، آب صنعتی و ... باشد، نوع و میزان آلاینده های موجود در آب و روش تصفیه مشخص می­شود.
  • مشخصات کمی آب: دبی آب و یا به عبارتی حجم آب مورد نیاز در مدت زمان معین یکی دیگر از مواردی است که در انتخاب یک روش مناسب تاثیر گذار است. ممکن است یک روش در یک دبی خاص از لحاظ فنی و اقتصادی روش مناسبی بوده اما در دبی بالاتر توجیه پذیر نباشد.

برای آشنایی با محصولات و خدمات شرکت شاران صنعت در زمینه تصفیه آب می توانید یکی از گزینه های ارائه شده را انتخاب کنید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.