حداکثر غلظت مجاز آلاینده های آب | شرکت مهندسی شاران صنعت

حداکثر غلظت مجاز آلاینده های آب

حداکثر غلظت مجاز آلاینده های آب

حداکثر غلظت مجاز آلاینده های آب

منظور از حداکثر غلظت مجاز غلظت یک ماده شیمیایی است که مقدار بیشتر از آن می تواند سلامتی انسان را بر اساس مدارک علمی به مخاطره بیندازد. غلظت حداکثر مجاز ممکن است پس از تحقیقات انجام شده تغییر یابد که این تغییرات توسط سازمان های معتبر ملی و بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO) به کشور های عضو معرفی و گزارش می شود.

حداکثر مقادیر مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی

نوع ترکیبنشانه اختصاریحداکثر مجاز
آرسنیکAS۰.۰۱ میلی گرم بر لیتر
آزبستMFLv
سربPb۰.۰۱ میلی گرم بر لیتر
کرومCr۰.۰۵ میلی گرم بر لیتر
سلنیومSe۰.۰۱ میلی گرم بر لیتر
کادمیمCd۰.۰۰۳ میلی گرم بر لیتر
آنتیموآنSb۰.۰۲ میلی گرم بر لیتر
جیوه معدنیHg۰.۰۰۶ میلی گرم بر لیتر
مولبیدنMo۰.۰۷ میلی گرم بر لیتر
سیانورCN۰.۰۷ میلی گرم بر لیتر
برB۰.۵ میلی گرم بر لیتر
نیکلNi۰.۰۷ میلی گرم بر لیتر
باریمBa۰.۷ میلی گرم بر لیتر
وانادیومV۰.۱ میلی گرم بر لیتر

یادآوری- مقدار ذکر شده برای مقدار کل کروم است.

حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیر سمی موجود در آب آشامیدنی بر حسب میلی گرم بر لیتر

نوع ترکیبحداکثر مطلوبحداکثر مجاز
کل مواد جامد محلولTDS۱۰۰۰۱۵۰۰
سختی کلCaCO2۲۰۰۵۰۰
کلرورCl۲۵۰۴۰۰
سولفاتSO2۲۵۰۴۰۰
هیدروژن سولفورهH2S۰.۰۵
آهنFe۰.۳
منگنزMn۰.۱۰.۴
آلومینیمAl۰.۱۰.۱-۰.۲
رویZn۳
مسCu۱۲
نیتراتNO2۵۰
نیتریتNO2۳
کلسیمCa۳۰۰
منیزیمMg۳۰
آمونیاکNH۱.۵
سدیمNa۲۰۰۲۰۰

یاد آوری۱- نظر به اینکه بین یون منیزیم و سولفات از نظر تغییر طعم و امکان اختلال در جهاز هاضمه ارتباطی وجود دارد از این رو در شرایطی که مقدار منیزیم از ۳۰ میلی گرم بر لیتر بیش تر باشد مقدار سولفات نباید بیش از ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر باشد.

یادآوری۲- حداکثر مجاز کل مواد جامد محلول کلرور، سولفات، آلومینیم، سدیم به علت اهداف غیر بهداشتی بوده و در راستای منافع ملی ارائه شده است.

یادآوری ۳- مقدار حداکثر مجاز آلومینیم برای تصفیه خانه های بزرگ ۰.۱ و برای تصفیه خانه های کوچک ۰.۲ می باشد.

یادآوری ۴- حداکثر مجاز سختی از نقطه نظر اقتصادی ارائه شده است.

  • در مورد نیترات و نیتریت – مجموع نسبت غلظت هر کدام به مقادیر توصیه شده نباید از یک بیشتر باشد.
  • در شرایط نبودن منبع آب با کیفیت برتر در منطقه تا ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر مجاز است.
گروهنام مادهحداکثر مطلوبحداکثر مجاز
آلکانهای کلرینه شدهتتراکلراید کربن۰.۰۰۴
دی کلرومتان۰.۰۲
۱و۲ دی کلرومتان۰.۰۳
اتنهای کلرینه شده۱و۲ دی کلرواتن۰.۰۵
تری کلرو اتن۰.۰۲
تتراکلرواتن۰.۰۴
هیدرو کربنهای آرومانیکبنزن۰.۰۱
تولونن۰.۰۲۴۰.۷
زایلنها۰.۰۲۰.۵
اتیل بنزن۰.۰۰۴۰.۳
استیرن۰.۰۰۲۰.۰۲
شاخص بنزو پیرن۰.۰۰۰۷
بنزنهای کلرینه شدهمونو کلروبنزن۰.۰۱
۱و۲ دی کلروبنزن۰.۰۰۱۱
۱و۴ دی کلرو بنزن۰.۰۰۰۳۰.۳
۱و۲و۳ تری کلروبنزن۰.۰۱
۱و۲و۴ تری کلروبنزن۰.۰۰۵
۱و۳و۵ تری کلروبنزن۰.۰۵
سایر مواد آلیدی فنالات۰.۰۰۸
اکریل آمید۰.۰۰۰۵
اپی کلرو هیدرین۰.۰۰۰۴
هگزا کلروبوتادین۰.۰۰۰۶
اتیل دی آمین تترا استیک اسید۰.۶
تیتریلوتری استیک اسید۰.۲
دی متوات۰.۰۰۶
۱و۴ دیوکسان۰.۰۵
متیل ترسری بوتیل اتر۰.۰۱۵
میکروکیستین۰.۰۰۱
وینیل کلراید

۰.۰۰۰۳

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *