حداکثر مجاز رادیواکتیو در آب آشامیدنی | شرکت مهندسی شاران صنعت

حداکثر مجاز رادیو اکتیو در آب

حداکثر مجاز رادیو اکتیو در آب

حداکثر مجاز رادیواکتیو در آب آشامیدنی

حداکثر مجاز رادیو اکتیو طبق استاندارد سازمان محیط زیست آمریکا (EPA)

 

 

منشامواد آلوده کنندهحداکثر آلودگی
طبیعیرادیوم ۲۲۶ و رادیوم ۲۲۸۵
ذرات آلفا شامل رادیوم ۲۲۶ بجز رادون و اورانیوم۱۵
فعالیت های انسانیتریتیوم۲۰۰۰۰
استرونسیوم ۹۰۸
ذرات بنا۵۰

کوری برابر است با ایجاد ۱۰۱۰*۳.۷ ذره یا فتون بر ثانیه

حداکثر مواد رادیواکتیو

تراکم اشعه آلفا۳ پیکو کوری (۱۰-۱۲ کوری) در لیتر
تراکم اشعه بنا۳۰ پیکو کوری (۱۰-۱۲ کوری) در لیتر

(نشریه ۳-۱۱۶)

عوامل متشکله رادیواکتیو در آب آشامیدنی

الف: ذرات

معیار غربالگری مواد رادیو اکتیو در آب آشامیدنی بر حسب بکرل در لیتر
اشعه آلفا۰.۵
ذرات بنا۱

در صورت مثبت بودن تست غربالگری رادیواکتیو، عناصر جدول ب باید اندازه گیری شود.

ب: مواد

مادهحداکثر مجازواحد
رادیوم ۲۲۶Radium 226۱بکرل بر لیتر
رادونRadon۱۰۰بکرل بر لیتر
اورانیومUranium۰.۰۱۵میلی گرم بر لیتر

 

یادآوری: در صورت ارائه استاندارد پرتوزائی آب آشامیدنی از طرف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، جدول فوق بدون اعتبار خواهد بود.

 

کلملت کلیدی :

رادیواکتیو در آب آشامیدنی

حداکثر مجاز رادیو اکتیو در آب

تصفیه آب

تصفیه آب به روش uv

تصفیه فاضلاب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *