سیستمهای جداکننده روغن از آب و پساب

خدمات شرکت مهندسی شاران صنعت در زمینه سیستم های جدا کننده روغن از آب و پساب شامل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم شناورسازی با هوای فشرده محلول DAF، چربی گیری ثقلی با صفحات لاملا CPI و سیستم جدا کننده آب از روغن API می باشد.

شناورسازی با هوای فشرده محلول DAF یا چربی گیری ثقلی با صفحات لاملا CPI یا سیستم جدا کننده آب از روغنAPI ؟
جهت حذف چربی های معلق در آب و پساب می توان از روش API و CPI استفاده نمود. در روش CPI با استفاده از لاملا راندمان حذف ذرات را افزایش داده و از لحاظ جانمایی، فضای مورد نیاز سیستم کاهش می یابد. در صورتی که هدف، حذف ذرات روغن و چربی محلول باشد، می بایست از روش DAF و روشهای مشابه آن استفاده نمود. برای آشنایی با این محصولات یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید