مشخصات پساب خروجی برای کشاورزی | شرکت مهندسی شاران صنعت

استاندارد محیط زیست پساب کشارورزی

استاندارد محیط زیست پساب کشارورزی

مشخصات پساب خروجی برای کشاورزی

کیفیت فیزیکی- شیمیایی پساب ها برای کشاورزی

استاندارد کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی برای کاربری کشاورزی به‌شرح جداول ۱ و ۲ می‌باشد[۱].

جدول ۱- استاندارد کیفیت آب برای کاربری کشاورزی

ردیفپارامتریکامقدارتوضیحات
۱آلومینیممیکروگرم بر لیتر۵۰۰۰فقط برای خاک‌های اسیدی
۲آرسنیکمیکروگرم بر لیتر۱۰۰
۳بریلیممیکروگرم بر لیتر۱۰۰
۴کادمیممیکروگرم بر لیتر۱۰
۵کبالتمیکروگرم بر لیتر۵۰
۶کروممیکروگرم بر لیتر۱۰۰
۷مسمیکروگرم بر لیتر۲۰۰
۸آهنمیکروگرم بر لیتر۵۰۰۰
۹لیتیممیکروگرم بر لیتر۲۵۰۰
۱۰منگنزمیکروگرم بر لیتر۲۰۰فقط برای خاک‌های اسیدی
۱۱مولیبدنمیکروگرم بر لیتر۱۰
۱۲نیکلمیکروگرم بر لیتر۲۰۰
۱۳پالادیممیکروگرم بر لیتر۵۰۰۰
۱۴سلنیممیکروگرم بر لیتر۲۰
۱۵وانادیممیکروگرم بر لیتر۱۰۰
۱۶رویمیکروگرم بر لیتر۲۰۰۰
۱۷فلوئورمیکروگرم برلیتر۱۰۰۰فقط برای خاک‌های اسیدی
۱۸برمیلی گرم بر لیتر۳
۱۹هدایت الکتریکیمیکروزیمنس بر سانتیمتر۳۰۰۰
۲۰نیتروژن نیتراتیمیلی گرم بر لیتر۳۰
۲۱میکروبیبه جدول ۶ رجوع کنید.
۲۲پ‌هاش۴/۸-۵/۶

توضیح ۱: مقادیر ارائه شده برای پارامترهای آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط برای آبیاری گیاهان در خاک‌های اسیدی محدودیت ایجاد می‌کنند. این نوع خاک‌ها اغلب در محدوده حوضه آبریز دریای خزر  قرار دارند.

توضیح ۲: برای پارامترهای غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم (SAR) با توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاری و سایر پارامترهای کیفیت آب، در اینجا حدودی برای آنها تعیین نشده است. با این وجود توصیه می‌شود در این موارد به مرجع اصلی (توصیه‌های سازمان خواروبار و کشاروزی جهانی) به‌عنوان یک راهنما رجوع شود.

جدول ۲- حدود مجاز کیفیت باکتریولوژیک آب برای کاربری کشاورزی

گروهنوع محصولاتنماتدهای روده­ای(۱)

(میانگین حسابی تعداد در لیتر)(۲)

کلیفرم مدفوعی

(میانگین هندسی تعداد در ۱۰۰ میلی‌لیتر)(۲)

الفمحصولاتی که خام مصرف می‌شوند، زمین‌های ورزشی، پارک‌های عمومیکمتر یا مساوی یککمتر یا مساوی ۱۰۰۰
بغلات، محصولات صنعتی، علوفه، چراگاه­ها و درختانکمتر یا مساوی یکمحدودیتی تعیین نشده‌است.
جمحصولات گروه “ب” در صورت عدم مواجهه کارگران و عموممحدودیتی تعیین نشده‌است.محدودیتی تعیین نشده‌است.

(۱) گونه‌های Ascaris و Trichuris و hookworms.

(۲) در طی دوره آبیاری

تبصره: حداقل تناوب نمونه‌برداری برای منابع تامین آب کشاورزی برای پارامترهای متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می‌باشد.

مرجع:

استاندارد کیفیت آب، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی دفتر آب و خاک،۱۳۹۵

۱۴- برگرفته از حداکثر غلظت‌های مجاز توصیه‌شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (۱۹۹۲ و ۱۹۹۴) و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی (۱۹۸۹) برای حدود مجاز کیفیت میکروبی و بیولوژیکی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *