تصفیه فاضلاب صنعت لبنی

فاضلاب تولید شده در صنایع لبنی یکی از انواع فاضلاب های صنعتی است که باید قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه شود، زیرا معمولا دارای مقادیر بالایی از BOD و COD می باشدو در همین راستا شرکت شاران صنعت ارائه دهنده انواع سیستم های تصفیه فاضلاب شامل تصفیه خانه های بتنی فاضلاب و پکیج های تصفیه فاضلاب با بهترین کیفیت می باشد. تصفیه فاضلاب صنایع لبنی تا حدی ادامه می یابد که کیفیت پساب خروجی از این واحدها به حد مطلوب و استانداردهای لازم به منظور تخلیه پساب به محیط زیست برسد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید. همچنین می توانید جهت کسب اطلاع از قیمت این سیستم ها با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمایید.

صنعت لبنی

تولید محصولات لبنی با استفاده از فرآیند های مختلف مانند پاستوریزه کردن و هموژنیزه کردن باعث تولید فاضلابی با مقادیر بالای BOD و COD می­شود که باید قبل از تخلیه به فاضلاب شهری مقادیر آن کاهش یابد. فاضلاب ممکن است به دلیل فرآیند های صورت گرفته به منظور تولید فرآورده های لبنی دارای پاتوژن هم باشد. به طور کلی فاضلاب صنایع لبنی دارای غلظت های بالایی از مواد آلی مانند پروتئین، کربوهیدرات، چربی، جامدات معلق، BOD5، COD، نیتروژن، ترکیبات محلول در چربی و نوسانات بالایی در PH می­باشد. بیشترین آب مصرفی در این نوع صنایع در فرآیند تولید محصول مورد استفاده قرار می­گیرد. پس از فرآیند تولید بیشترین آب مصرفی مربوط به شست و شوی دستگاه ها (CIP) می­باشد.


 تصفیه فاضلاب صنعت لبنی

  • آشغالگیری: هدف اصلی از طراحی این واحد حذف ذرات بزرگ از فاضلاب است تا باعث بروز آسیب به واحدهای بعدی تصفیه خانه و یا گرفتگی سیستم نشود.
  • حوض متعادل سازی: نوسانات PH در فاضلاب صنایع لبنی بسیار بالاست در نتیجه احداث واحد متعادل ساز از ضرورت های تصفیه در این نوع صنایع می­باشد.
  • جداسازی چربی و روغن (در این واحد از چربی گیرهای ثقلی و یا شناور سازی با هوای معلق به منظور جداسازی چربی و روغن از فاضلاب استفاده می­شود).
  • فرآیندهای بیولوژیکی: این فرآیندها شامل فرآیندهای هوازی مانند سیستم لجن فعال، تماس دهنده بیولوژیکی چرخان (RBC)، راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)، لاگون ها یا حوضچه های هوادهی هستند.
  • همچنین فرآیندهای بی هوازی مانند هضم بی هوازی، لاگون های بی هوازی، فرآیند تماس بی هوازی، فیلتر های بی هوازی با جریان بالا رونده، جریان بالارونده بی هوازی با پتوی لجن (UASB) نیز باعث تصفیه فاضلاب در این نوع صنایع می­باشند.
  • دفع لجن: لجن تولید شده در این نوع صنایع شامل لجن ناشی از ته نشینی اولیه، لجن ناشی از رسوب مواد معلق در اثر افزودن مواد شیمیایی، لجن ناشی از فرآیندهای بیولوژیکی، لجن ناشی از فرآیندهای نهایی تصفیه شامل صاف سازی و فیلتراسیون می­باشد. لجن تولید شده در هرکدام این قسمت ها باید به صورت بهداشتی دفع و تصفیه شود.