تصفیه فاضلاب شهری

شرکت شاران صنعت محصولات و خدمات خود را در زمینه تصفیه فاضلاب شهری در قالب طراحی، مشاوره، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه فاضلاب شهری به صورت کلید در دست EPC به کارفرمایان محترم ارایه می نماید. فاضلاب تولیدی در شهرها معمولا ناشی از فاضلاب واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، رواناب های سطحی و … می باشد که نیازمند مدیریت و تصفیه می باشد. شرکت شاران صنعت ارائه دهنده محصولات و خدمات با کیفیت به منظور تصفیه فاضلاب شهری می باشد.

برای آشنایی با محصولات و خدمات شرکت شاران صنعت در زمینه تصفیه فاضلاب شهری و جهت کسب اطلاع از قیمت سیستم تصفیه فاضلاب شهری می توانید با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب


تصفیه فاضلاب شهری

امروزه جوامع مختلف از روش های مختلفی به منظور تصفیه فاضلاب شهری استفاده می کنند. به طور کلی مدیریت فاضلاب در شهرها شامل مرحله جمع آوری، تصفیه و دفع و یا استفاده مجدد از پساب است. اولین مرحله در مدیریت فاضلاب جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن به تصفیه خانه است. به منظور جمع آوری فاضلاب از محل تولید، شبکه های فاضلابرو احداث گردیده است. انواع فاضلابروها براساس وسعت شهر، نوع سیستم انتقال آب، شرایط توپوگرافی زمین و … بستگی دارد. از انواع شبکه های جمع آوری می توان به سیستم مجزا (جمع آوری فاضلاب بهداشتی و رواناب های سطحی به صورت جداگانه صورت می گیرد) و سیستم مرکب (فاضلاب بهداشتی و رواناب های سطحی توسط یک سیستم جمع آوری می شود) اشاره کرد.

مرحله بعدی تصفیه فاضلاب است. در این مرحله فاضلاب منتقل شده به تصفیه خانه با استفاده از روش های ذکر شده تصفیه می گردد. واحدهای موجود در تصفیه خانه و بهره برداری از این واحدها بستگی به کیفیت و کمیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه دارد. در ایران تصفیه خانه های متعددی به منظور تصفیه فاضلاب شهری احداث شده اند که از بزرگترین این تصفیه خانه ها می توان به تصفیه خانه جنوب تهران اشاره کرد. در این تصفیه خانه از روش های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به منظور تصفیه فاضلاب شهری استفاده می شود.

 

جدول زیر بیانگر مشخصات تصفیه خانه های فاضلاب ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی است.

 

شهرتعداد تصفیه خانه هاجمعیت تحت پوششظرفیت طراحی

(متر مکعب در روز)

ظرفیت ساخت

(متر مکعب در روز)

ظرفیت بهره برداری (مترمکعب در روز)روش تصفیه
تبریز۷۱،۲۸۸،۶۲۷۲۳۹،۶۴۷۲۳۹،۶۴۷۱۹۸،۰۴۶لجن فعال، لجن فعال به همراه راکتورهای ناپیوسته متوالی
ارومیه۶۸۸۴،۹۵۷۴۰۵،۸۲۰۱۸۱،۸۲۰۱۲۹،۹۳۷لاگون هوازی، راکتورهای ناپیوسته متوالی
اصفهان۲۰۲،۴۲۸،۲۱۰۷۵۷،۱۲۰۷۵۷،۱۲۰۴۴۹،۲۱۹لجن فعال، سیستم لاگون
اردبیل۳۱۷۸،۹۱۳۴۸،۳۰۰۴۸،۳۰۰۲۷،۹۳۳لجن فعال، لاگون هوازی
البرز۱۸۰،۰۰۰۱۶۸،۰۰۰۴۲،۰۰۰۱۵،۰۰۰سیستم لاگون
اهواز۱۱۹۴،۰۰۰۵۲،۰۰۰۵۲،۰۰۰۳۶،۰۰۰لجن فعال
ایلام۴۱۴۵،۶۸۸۷۲،۰۰۰۳۶،۲۰۰۲۱،۲۷۹سیستم لاگون، لاگون هوازی
بوشهر۳۱۵۴،۶۱۷۱۲۵،۵۰۰۴۱،۸۳۳۳۴،۰۰۹سیستم لاگون
تهران۹۲،۷۷۸،۸۵۳۹۸۸،۸۹۰۵۴۰،۳۳۰۴۳۰،۱۵۹لجن فعال و صافی چکنده، لجن فعال به همراه هوادهی گسترده، لجن فعال
چهار محال و بختیاری۵۲۹۸،۱۲۹۹۷،۷۰۰۵۴،۷۰۰۴۹،۳۱۴لجن فعال، لاگون هوازی
خراسان رضوی۴۲۹۲،۴۰۰۵۲،۹۰۰۵۲،۹۰۰۳۹،۴۰۰لجن فعال، سیستم لاگون
خراسان جنوبی۱۴۵،۷۴۱۱۰،۵۰۰۱۰،۵۰۰۷،۰۱۰سیستم لاگون
خوزستان۵۹۴،۹۵۶۵۹،۱۰۰۴۷،۵۱۱۲۴،۷۱۱سیستم لاگون
زنجان۲۱۲۳،۷۰۸۷۳،۳۵۳۳۹،۹۱۶۶،۵۰۵لجن فعال، سیستم لاگون
سمنان۳۷۴،۴۰۰۷۶،۹۴۳۷۶،۹۴۳۱۱،۲۰۰سیستم لاگون
سیستان بلوچستان۲۱۵۶،۰۰۰۱۷۵،۱۴۸۶۸،۶۰۰۱۸،۴۰۰لجن فعال، سیستم لاگون
شیراز۱۴۳۲،۰۰۰۸۰،۳۵۲۸۰،۳۵۲۶۰،۴۸۰لجن فعال
فارس۲۶۸،۸۰۰۶۰،۴۴۰۱۸،۱۰۰۴لاگون هوازی
قم۲۱۸۹،۱۰۰۶۹،۰۰۰۶۹،۰۰۰۴۷،۰۰۰لجن فعال، سیستم لاگون
قزوین۳۲۰۹،۸۴۲۱۶۸،۴۶۸۴۶،۹۹۶۳۱،۳۵۳سیستم لاگون
لرستان۴۳۹۱،۳۱۴۲۵۴،۰۰۰۱۸۸،۰۰۰۱۲۸،۰۰۰سیستم لاگون، لجن فعال
کردستان۲۴۱۲،۲۴۹۱۳۱،۳۶۰۱۱۵،۳۶۰۱۱۵،۳۶۰لجن فعال، سیستم لاگون
کرمان۱۶۱،۰۰۰۱۰۵،۰۰۰۱۵،۵۰۰۶،۹۰۰لجن فعال
کرمانشاه۷۵۸۹،۵۱۴۹۰،۶۱۰۹۰،۶۱۰۸۸،۶۹۴لجن فعال، سیستم لاگون
کهکیلویه و بویر احمد۱۶۰،۹۸۳۴۴،۰۰۰۴۴،۰۰۰۱۳،۰۰۰لاگون هوازی
گلستان۳۲۹،۳۸۰۲۹،۲۰۰۱۵،۹۰۰۹،۹۲۰لجن فعال، سیستم لاگون
گیلان۲۱۵،۸۳۰۳۱،۶۰۰۲۱،۶۰۰۳،۳۵۳لجن فعال
مازندران۵۴۰،۶۰۰۱۸۹،۱۳۶۴۵،۷۳۶۸،۰۳۶لجن فعال، سیستم لاگون
مرکزی۹۳۸۳،۴۴۱۷۸،۷۳۴۷۸،۷۳۴۸۳،۱۶۰لجن فعال، سیستم لاگون
هرمزگان۱۱۰۰،۰۰۰۱۱۷،۵۰۴۱۱۷،۵۰۴۳۵،۰۰۰لجن فعال
همدان۳۳۶،۰۸۷۳۹،۶۳۶۳۹،۶۳۶۱۲،۶۲۴لجن فعال، سیستم لاگون
یزد۱۶۷،۱۰۴۱۶،۶۵۰۱۶،۶۵۰۱۰،۰۶۶سیستم لاگون