آب | شرکت مهندسی شاران صنعت

آب

 میزان و اهمیت منابع آب موجود در کره ی زمین

بیش از سه ‌چهارم سطح کره زمین را آب  پوشانده است. حدود ۹۷/۲ درصد از آب‌های موجود بر روی سطح زمین در اقیانوس‌ها و دریاها ذخیره شده‌ و تنها  در حدود ۲/۸ درصد از آب‌های موجود قابل شرب می‌باشد. مقدار بسیار زیادی از آب‌های موجود در سطح زمین به‌ صورت یخچال‌های طبیعی و قطبی، رطوبت هوا و خاک می‌باشد که عملاً غیرقابل دسترس هستند و تنها در حدود ۰/۶۲ درصد از آن در رودخانه‌ها جاری بوده و یا به ‌صورت دریاچه‌های آب شیرین و منابع زیرزمینی قرار گرفته‌اند و انسان‌ها آب شرب مورد نیاز خود را از این منابع تأمین می‌نماید.

وضعیت ایران از لحاظ منابع آب

ایران دارای اقلیمی گرم و خشک می­باشد. میزان بارش سالیانه در ایران به طور متوسط در حدود ۲۴۲ میلی لیتر گزارش شده است که این میزان در حدود یک سوم میانگین بارش جهانی می­باشد. منابع اصلی آب موجود در ایران از طریق باران (حدود ۷۰ درصد) و برف (حدود ۳۰ درصد) تأمین می­شوند. آب حاصل از بارندگی برف و باران در حدود ۴۲۰ میلیارد متر مکعب است که با توجه به اقلیم گرم و خشک ایران، بخش اعظم آن یعنی چیزی حدود ۷۲ درصد آن تبخیر می­شود. مقداری از آب حاصل از بارندگی نیز به زمین نفوذ می­کند. منابع آب های تجدید پذیر ایران در حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب است که بخش اعظم آن (حدود ۹۶ میلیارد متر مکعب) مورد مصرف قرار می­گیرد که این موضوع نشان دهنده وضعیت بحرانی آب در کشور می­باشد. بحران و کمبود آب های زیرزمینی نیز از دیگر نمودهای بحران آبی کشور است. در حال حاضر بیش از نیمی از آب مورد استفاده بخش های مختلف، از آب های زیرزمینی استحصال می­شود. سازمان محیط زیست، میزان استفاده از منابع آب زیر زمینی ایران را ۳ برابر استاندارد جهانی تخمین زده است. با بررسی میزان منابع آبی موجود و همچنین سرانه مصرف آب، ایران از جمله کشورهایی است که با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد.

با توجه به افزایش اهمیت آب و لزوم صرفه جویی در مصرف آب، شرکت مهندسی شاران صنعت بر آن است تا با ارائه خدمات و محصولات متنوع در زمینه تصفیه آب و مدیریت منابع آب سهم عمده ای در بهبود الگوی مصرف آب ایفا کند.