فرآیندها و دستگاه های زیادی به منظور شیرین سازی آب مورد استفاده قرار می گیرند، که از مهمترین این فرآیندها می توان سیستم اسمز معکوس RO را نام برد. شرکت شاران صنعت ارائه دهنده انواع محصولات در زمینه شیرین سازی آب می باشد.