مقالات تصفیه فاضلاب | شرکت مهندسی شاران صنعت

۶ دی ۱۳۹۶
فرآیند لجن فعال

فرآیند لجن فعال

فرآیند لجن فعال بر مبنای شاخص های مدت زمان هوادهی، بارگذاری BOD به ازای واحد حجم، نسبت غذا به میکروارگانیسم و سن لجن طراحی می گردد. مدت زمان هوادهی مطابق با مدت زمان ماند محاسبه می­گردد. در صورت استفاده از رابطه  t=24=V/Q، حجم حوض هوادهیV  و مقدار جریان فاضلاب ورودی Q بدون جریان برگشتی (چرخشی) در نظر گرفته می­شوند. بار BOD معمولا بر حسب گرم به ازاء هرمتر مکعب مخلوط مایع موجود در حوض هوادهی در هر روز در نظر گرفته شده و به ترتیب زیر تعیین می­گردد.
۱۱ تیر ۱۳۹۶
سیستم تصفیه فاضلاب درجا

جایگزین­هایی برای سیستم­های متعارف تصفیه فاضلاب درجا

طبق سرشماری سال 2010 ایالات متحده آمریکا؛ حدود 4/19 درصد از خانواده­های آمریکایی از سیستم­های درجا برای دفع فاضلاب استفاده می­کنند. Hoover و Konsler در سال 2004 تخمین زدند که حدود 30 درصد از خانواده­های آمریکایی و 50 درصد از خانواده­های کارولینای شمالی از سیستم­های تصفیه درجا فاضلاب استفاده می­کنند. با وجود اینکه اکثر سیستم­های مورد استفاده، سیستم­های سپتیک متعارف است (که شامل مخزن سپتیک و ناحیه زهکشی در خاک­های اطراف آن می­باشد)، اما در مکان­هایی که دارای خاک نامناسب است استفاده از سیستم­های جایگزین رو به افزایش است.
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب

نیاز به تصفیه پیشرفته فاضلاب تصفیه پیشرفته فاضلاب عموماً به دلایل زیر صورت می گیرد: حذف بیشتر مواد آلی و کل جامدات محلول از پساب حاصل […]
۹ دی ۱۳۹۶

عقد قرارداد با شرکت تولید روی بندرعباس

طی قراردادی که با شرکت تولید روی بندرعباس (یکی از شرکت های پیشرو در صنعت تولید و استحصال روی) منعقد گردیده است، شاران صنعت ملزم به طراحی، ساخت و اجرای پکیج فلزی تصفیه فاضلاب به ظرفیت 30 متر مکعب در شبانه روز و به منظور تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی تولیدی این مجموعه می باشد. روشی که برای تصفیه فاضلاب در این پکیج انتخاب شده، روش لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) است که راندمان بالایی در تصفیه فاضلاب های بهداشتی انسانی دارد.
۶ دی ۱۳۹۶
فرآیند لجن فعال

فرآیند لجن فعال

فرآیند لجن فعال بر مبنای شاخص های مدت زمان هوادهی، بارگذاری BOD به ازای واحد حجم، نسبت غذا به میکروارگانیسم و سن لجن طراحی می گردد. مدت زمان هوادهی مطابق با مدت زمان ماند محاسبه می­گردد. در صورت استفاده از رابطه  t=24=V/Q، حجم حوض هوادهیV  و مقدار جریان فاضلاب ورودی Q بدون جریان برگشتی (چرخشی) در نظر گرفته می­شوند. بار BOD معمولا بر حسب گرم به ازاء هرمتر مکعب مخلوط مایع موجود در حوض هوادهی در هر روز در نظر گرفته شده و به ترتیب زیر تعیین می­گردد.
۱۱ تیر ۱۳۹۶
سیستم تصفیه فاضلاب درجا

جایگزین­هایی برای سیستم­های متعارف تصفیه فاضلاب درجا

طبق سرشماری سال 2010 ایالات متحده آمریکا؛ حدود 4/19 درصد از خانواده­های آمریکایی از سیستم­های درجا برای دفع فاضلاب استفاده می­کنند. Hoover و Konsler در سال 2004 تخمین زدند که حدود 30 درصد از خانواده­های آمریکایی و 50 درصد از خانواده­های کارولینای شمالی از سیستم­های تصفیه درجا فاضلاب استفاده می­کنند. با وجود اینکه اکثر سیستم­های مورد استفاده، سیستم­های سپتیک متعارف است (که شامل مخزن سپتیک و ناحیه زهکشی در خاک­های اطراف آن می­باشد)، اما در مکان­هایی که دارای خاک نامناسب است استفاده از سیستم­های جایگزین رو به افزایش است.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تکنولوژی تصفیه فاضلاب و کاربردهای آن در فرایندهای صنعتی

تکنولوژی تصفیه فاضلاب و کاربردهای آن در فرایندهای صنعتی فرایند تصفیه که شرکت های صنعتی قبل از آزاد سازی بر فاضلاب به محیط زیست اعمال می […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
کارایی روش های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف

مشخصات انواع فاضلاب صنعتی و روشهای تصفیه آنها

کارایی روش های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف  مشخصات انواع فاضلاب صنعتی و روشهای تصفیه آنها کارایی روش های تصفیه فاضلاب روش اصلی تصفیه فاضلاب ویژگی […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
علل احتمالی بعضی از مشکلات عملکردی تصفیه خانه فاضلاب و نحوه برطرف کردن آنها

علل احتمالی بعضی از مشکلات عملکردی تصفیه خانه فاضلاب و نحوه بر طرف کردن آن

علل احتمالی بعضی از مشکلات عملکردی تصفیه خانه فاضلاب و نحوه بر طرف کردن آن   اقدامات لازم علل احتمالی شرایط عملیاتی شستشوی متناوب مجاری انتقال […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
سرانه تولید فاضلاب در مناطق شهری ایران

سرانه تولیدفاضلاب درمناطق شهری ایران

   سرانه تولیدفاضلاب درمناطق شهری ایران نوع مصرف لیتربه ازای هرنفر در روز لیتربه ازای هرنفر درروز(متوسط) حمام ۲۵تا۵۰ ۳۷.۵ لباسشویی ۱۰ تا۲۰ ۱۵ ظرفشویی ۵ […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
الگوی میزان فاضلاب تولیدی در آمریکا

الگوی میزان فاضلاب تولیدی در آمریکا

الگوی میزان فاضلاب تولیدی در آمریکا                          نوع واحد دبی(لیتر درروز) آپارتمان- به ازاء هرنفر ۲۲۷.۱-۲۸۳.۹ کلیسا- به ازاء هرصندلی ۱۸.۹ مجتمع های مسکونی (خانه […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
میزان سرانه تولید فاضلاب

میزان سرانه تولید فاضلاب

  سرانه تولید فاضلاب در روستاهای آمریکا فعالیت فردی لیتربه ازای هرفعالیت تناوب فعالیتهای انفرادی درمنزل لیتربه ازای هرنفردرروز دستشویی وتوالت ۱۵-۱۹ ۲.۳-۴.۱ ۲۵-۷۶ حمام ۸۳-۱۰۳ […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
تعاریف و کلمات کلیدی تصفیه فاضلاب

تعاریف و کلمات کلیدی تصفیه فاضلاب

تعاریف و کلمات کلیدی تصفیه فاضلاب   ذرات لجن به وسیله رشد ارگانیسم ها در مخازن هوادهی و در غیاب اکسیژن آزاد حل شده تولید می […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب

نیاز به تصفیه پیشرفته فاضلاب تصفیه پیشرفته فاضلاب عموماً به دلایل زیر صورت می گیرد: حذف بیشتر مواد آلی و کل جامدات محلول از پساب حاصل […]