تصفیه فاضلاب شهری

طیف وسیعی از روش های تصفیه فاضلاب برای حذف آلاینده ها از فاضلاب وجود دارند، که می توان از هرکدام از آنها با توجه به نوع و کیفیت آلاینده استفاده کرد. در طرح­های تصفیه فاضلاب شهری در ایالات متحده، ردیفی از روشهای پایه تصفیه آب وجود دارد که شامل تصفیه ابتدایی، مقدماتی، ثانویه است و البته در برخی از موارد روش های اضافی دیگر برای بهبود کیفیت تصفیه فاضلاب استفاده می­شود، که شامل جداسازی مواد جامد از آب، تحت عنوان لجن ها می شود. این روش های اضافی ممکن است نیازمند بازگشت مجدد آب به چرخه تصفیه باشد.

تصفیه اولیه فاضلاب شامل غربال کردن اولیه و حذف مواد معلق سنگین است. در غربال کردن اولیه مواد جامدی که امکان ورود به تجهیزات را دارند حذف می شوند. حذف مواد معلق سنگین شامل جداسازی مواد معلق سنگین، مواد معدنی، و مواد سنگی که احتمال رسوب کردن در تجهیزات را دارند، می­شود.

در تصفیه مقدماتی معمولاً عملیات رسوب دهی و غربال کردن مجدد فاضلاب صورت می­گیرد، و در این حالت مواد جامد قابل ته نشینی، حدود یک سوم از مواد معلق و همچنین مقداری از BOD که قابلیت حذف از طریق ته نشینی را دارند حذف می­شوند. معمولاً در ایالات متحده، فاضلاب را پس از طی این مراحل و پس از رقیق سازی می­توان به آبهای محیط رها کرد. با این حال هدف از تصفیه مقدماتی حذف مواد جامد و مقداری از BOD (در حد یک سوم از BOD کل) می باشد.

تصفیه ثانویه در ایالات متحده مطابق با قوانین استاندارد کشوری برای آزادسازی پساب به آب های محیطی انجام می­گیرد، که می­تواند شامل تصفیه بیولوژیکی فاضلاب باشد که معمولا در عموم روش های تصفیه مشترک هستند. در طی این مرحله مواد آلی قابل حذف از طریق فرایندهای تصفیه بیولوژیکی از فاضلاب حذف می­شوند. قسمتی از مواد آلی توسط میکروارگانیزم ها اکسید شده و تولید دی اکسید کربن می­کنند، که در بعضی موارد از خود لجن برای حضور میکروارگانیزم در محیط فاضلاب تصفیه استفاده می­شود (لجن فعال).

تصفیه ثالث یا پیشرفته فاضلاب زمانی به کار می­رود که آب خروجی از مرحله ثانویه کیفیت لازم را نداشته باشد، یا آب باکیفیت بهتری مورد نیاز باشد. از این روش برای کنترل میزان مواد پاتوژن (بیماری زا) و همچنین ویروس ها در محیط فاضلاب استفاده می­شود. در این مرحله غلظت مواد معلق و همچنین BOD با استفاده از فرایندهای فیلتراسیون، جذب بر روی کربن فعال و همچنین انعقاد انجام می­شود.

یک روش مشخص که هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد و هم از لحاظ کیفیت تصفیه برای یک مورد خاص تعیین شده باشد وجود ندارد و اغلب روش تصفیه با استفاده از تجربه، میزان مواد آلاینده موجود در محیط، و شرایط حاکم بر روش تصفیه تعیین می­شود.

کلمات کلیدی

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

شرکتهای فعال تصفیه فاضلاب

سپتیک تانک

تصفیه آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *