علل احتمالی بعضی از مشکلات عملکردی تصفیه خانه فاضلاب و نحوه بر طرف کردن آن | شرکت مهندسی شاران صنعت

علل احتمالی بعضی از مشکلات عملکردی تصفیه خانه فاضلاب و نحوه بر طرف کردن آن

 

اقدامات لازمعلل احتمالیشرایط عملیاتی
شستشوی متناوب مجاری انتقالسرعت ناکافی فاضلاب در مجاری انتقالکاهش در غلظت مواد جامد فاضلاب ورودی
رفع انسداد مجاریمسدود شدن جزیی مجاری
استفاده از برکه های اضطراریافزایش دبی در نتیجه بارندگی
استفاده از واحد متعادل سازتغییر در دبی و یا غلظت فاضلاب ورودیکاهش در حذف مواد جامد در حوض ته نشینی
بررسی منبع و رفع آن، استفاده از برکه های اضطراریافزایش به دلیل ورود برخی از فاضلاب های صنعتی مانند فاضلاب کارخانجات قند، مواد غذایی و بسته بندی گوشتتغییر ناگهانی در BOD
کاهش آنی ناشی از ورود مواد سمی
افزایش تدریجی آهک یا سود سوزآورگندیدگی فاضلاب یا لجن در مراحل اولیه هضم آنتغییرات pH
شناسایی منبع و حذف آن، استفاده از برکه های اضطراریتخلیه های غیر مجاز فاضلاب های صنعتی ورواناب های کشاورزیافزایش ناگهانی در مقدار نیتروژن آمونیاکی و فسفر فاضلاب ورودی
شناسایی منبع و قطع آناحنمال نفوذ آب های خنک کن به شبکه جمع آوریتغییرات ناگهانی در دمای فاضلاب
افزایش دمای محیط و آب شدن برف و یخ و راه یافتن آن ها به فاضلاب
استفاده از ظرفیت های اضافی و یا استفاده از برکه های اضطراریورود و نفوذ آب های سطحی و زیر زمینیافزایش ناگهانی در حجم کل فاضلاب
ورود آب های خنک کن ناشی از کارخانجات و نیروگاه ها
بررسی و برطرف کردن نقصگرفتگی مجاری فاضلاب، نقص و مسدود شدن سرریزها، شکستگی لوله ها و یا خرابی تلمبه هاکاهش دبی جریان فاضلاب
شناسایی علت مربوط و رفع آنافزایش مواد آلی در فاضلاب که میتواند ناشی از عملکرد نامناسب حوض ته نشینی اولیه و یا سیستم تصفیه بیولوژیکی باشدافزایش مصرف مواد گندزدا

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *