سرانه تولیدفاضلاب درمناطق شهری ایران | شرکت مهندسی شاران صنعت

سرانه تولید فاضلاب در مناطق شهری ایران

سرانه تولید فاضلاب در مناطق شهری ایران

سرانه تولید فاضلاب در مناطق شهری ایران

 

نوع مصرفلیتر به ازای هر نفر در روزلیتربه ازای هرنفر درروز (متوسط)
حمام۲۵ تا ۵۰۳۷/۵
لباسشویی۱۰ تا۲۰۱۵
ظرفشویی۵ تا ۱۵۱۰
دستشویی و توالت۲۰ تا۳۰۲۵
کولر و تهویه مطبوع۲ تا ۵۳/۵
متفرقه۳ تا ۵۳/۵
جمع۶۸ تا ۱۳۵۱۰۱

 

ضریب حداکثر روزانه درمناطق آب و هوایی ایران

 

منطقه آب و هواییضریب حداکثر روزانه
سرد کوهستانی (مناطق ۱ و۲)۱/۳ – ۱/۲
معتدل خزری (مناطق۳ و ۴)۱/۵- ۱/۳
مدیترانه ای (مناطق ۵ و۶ و۷)۱/۶ – ۱/۳
گرم و خشک و بیابانی (مناطق ۸ و ۹ و۱۰)۱/۸- ۱/۵
خشک ساحلی (مناطق۱۱ و۱۲)۱/۶ -۱/۴

 

ضریب حداکثر ساعتی درروز در جمعیت های مختلف

 

جمعیت برحسب نفرضریب حداکثر ساعتی در روز
کمتر از ۵۰۰۰ نفر۲/۵ – ۲
۲۰۰۰۰-۵۰۰۰۲ – ۱/۵
۱۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۱/۸ – ۱/۲
۵۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۱/۶ – ۱/۳
بیش از۵۰۰۰۰۰ نفر۱/۴ -۱/۲

 

 

مقادیر ضریب ماکزیمم بر اساس توصیه کارشناسان خارجی وزارت نیرو

 

جمعیت(نفر)۱۰۰۰۵۰۰۰۱۰۰۰۰۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰
ضریب حداکثر۴۳/۲۲/۸۲/۵۲/۲۱/۸۱/۶

 

 

ضریب پیک در شبکه های جمع آوری فاضلاب طبق آیین نامه های آلمانی

 

جمعیتتعداد ساعات کارضریب
۵۰۰۰نفر۸۳
۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۱۰۲/۴
۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۱۲۲
۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰۱۴۱/۷
بیش از ۲۵۰۰۰۰۱۶۱/۵

 

مقدار ضریب حداکثر و حداقل تولید فاضلاب خانگی با توجه به جمعیت تحت پوشش

 

جمعیت تحت پوشش (نفر)K maxK min
≥۳۳۵۵۰/۱۷
۵۰۰۵/۶۰/۱۸
۱۰۰۰۵۰/۲
۱۰۰۰۰۴/۳۰/۳
۵۰۰۰۰۲/۶۰/۳۸
۱۰۰۰۰۰۲/۳۰/۴۳
۲۰۰۰۰۰۲۰/۵
۲۵۰۰۰۰۱/۹۹۰/۵
۳۰۰۰۰۰۱/۹۳۰/۵۲
۴۰۰۰۰۰۱/۸۴۰/۵۴
۵۰۰۰۰۰۱/۷۷۰/۵۶
۶۰۰۰۰۰۱/۷۲۰/۵۸
۷۰۰۰۰۰۱/۶۷۰/۶
۱۰۰۰۰۰۰۱/۵۸۰/۶۳
۱۲۰۰۰۰۰۱/۵۳۰/۶۵
۱۳۵۲۰۰۰۰≤۱/۵۰/۶۷

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *