میزان سرانه تولید فاضلاب | شرکت مهندسی شاران صنعت

میزان سرانه تولید فاضلاب

میزان سرانه تولید فاضلاب

الگوی میزان فاضلاب تولیدی در آمریکا

 

نوع واحددبی (لیتر در روز)
آپارتمان- به ازای هر نفر۲۲۷/۱-۲۸۳/۹
کلیسا- به ازای هر صندلی۱۸/۹
تک خانواری- به ازای هر نفر۲۸۳/۹
خانه های ییلاقی- به ازای هر نفر۱۸۹/۳
پارک وسایل نقلیه باری- به ازای هر پارک۹۴۶/۳- ۵۶۷/۸
کارخانجات (بجز فاضلاب صنعتی)- به ازای هر مستخدم۱۳۲/۵- ۹۴/۶
بیمارستان- به ازای هر تخت۹۴۶/۳
هتل( دارای حمام خصوصی (دو نفر در هر اتاق)۲۲۷/۱
هتل به ازای هر تخت۹۴۶/۳
پارک های تفریحی- به ازای هر نفر۱۸/۹
فضولات توالت و آشپزخانه رستوران- به ازای هر مشتری دائمی۳۷/۹
مدارس روزانه بدون سالن ورزشی، کافه تریا، دوش به ازاء هر دانش آموز۵۶/۸
مدارس روزانه بدون سالن ورزشی، کافه تریا، دوش به ازاء هر دانش آموز۹۴/۶
مدارس روزانه با کافه تریا، اما بدون ورزشگاه یا دوش به ازاء هر دانش آموز۷۵/۷
تعمیرگاه به ازاء هر وسیله نقلیه تعمیر شده۴۵/۴- ۳۷/۹
فروشگاه های بزرگ- به ازاء هر اتاق مخصوص استراحت۱۵۱۴

 

سرانه تولید فاضلاب در روستاهای آمریکا

 

فعالیت فردیلیتربه ازای هرفعالیتتناوب فعالیتهای انفرادی درمنزللیتربه ازای هرنفردرروز
دستشویی وتوالت۱۹- ۱۵۴/۱ – ۲/۳ ۷۶ – ۲۵
حمام۱۰۳- ۸۱۰/۵- ۰/۳۱۴۷ – ۲۳/۸
لباس شستن۱۵۱- ۱۲۷۰/۳۱- ۰/۲۵۴۴ – ۲۸
ظرف شویی۴۷ – ۲۶۰/۵- ۰/۱۵ ۱۹- ۴
زباله خردکردن۸ – ۷/۶۰/۷۵- ۰/۴۶ – ۳
موارد متفرقهغیرقابل دسترسغیرقابل دسترس۳۰ – ۲۱

 

سرانه تولید فاضلاب نمونه وار درمناطق روستایی ایران

 

نوع فعالیت مصرف آبآب مصرفی درهرفعالیت

(لیتر)

تناوب فعالیت

(تعداد درروز)

سرانه تولید فاضلاب

(لیتر درروز)

دستشویی،توالت،وضوگرفتن۹۳/۵۳۱
استحمام۲۶۴۰/۱۴۵۳۸
شستشوی لباس۳۰۰/۱۴۵۴
شستشویی ظرف۲۶
موارد متفرقه۶۶
جمع کل۸۵

 

میزان فاضلاب تولیدی غیرخانگی درجوامع کوچک و روستایی

 

منابعواحدمیزان فاضلاب تولیدی به ازای هر واحد (لیتر در روز)
محدودهحد متعارف
بیمارستانبه ازای هرتخت۹۵۰ – ۵۰۰۶۵۰
به ازای هربیمار۶۰ – ۲۰۴۰
مدرسهبه ازای هردانش آموز۶۵ – ۲۰۴۰
اداراتبه ازای هرکارمند۶۵ – ۳۰۵۵
مغازهبه ازای هرفروشنده۵۰ – ۳۰۴۴

 

میزان متوسطه سرانه فاضلاب خانگی درجوامع روستایی توسط مطالعات بدست آمده درکشورهای مختلف

 

مطالعهتعدادمیزان جریان فاضلاب
متوسط سرانه

(لیتر نفر در روز)

محدوده سرانه

(لیتر نفر در روز)

اندرسون و واتسون۱۸۱۶۶ ۲۶۱ – ۶۸
واتسون و همکاران۳۲۰۱ ۲۴۶ – ۹۵
لاک۵۱۵۷ ۲۴۷ – ۹۹
تسین۲۱۱۳۶ ۲۶۹ – ۳۰
دوبی و همکاران۱۶۱۶۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *