فاضلاب | شرکت مهندسی شاران صنعت

فاضلاب

از آنجایی که در حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می شود، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن می تواند در بهبود الگوی مصرف آب کمک شایانی کند. در همین راستا شرکت شاران صنعت ارائه دهنده انواع خدمات و محصولات در زمینه تصفیه فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب و مدیریت فاضلاب می باشد.