علل احتمالی بعضی از مشکلات عملکردی تصفیه خانه فاضلاب و نحوه بر طرف کردن آن | شرکت مهندسی شاران صنعت

علل احتمالی بعضی از مشکلات عملکردی تصفیه خانه فاضلاب و نحوه بر طرف کردن آن

 

شرایط عملیاتیعلل احتمالیاقدامات لازم 
کاهش در غلظت مواد جامد فاضلاب ورودیسرعت ناکافی فاضلاب در مجاری انتقالشستشوی متناوب مجاری انتقال
مسدود شدن جزیی مجاریرفع انسداد مجاری
افزایش دبی در نتیجه بارندگی استفاده از برکه های اضطراری
کاهش در حذف مواد جامد در حوض ته نشینیتغییر در دبی و یا غلظت فاضلاب ورودیاستفاده از واحد متعادل ساز
تغییر ناگهانی در BOD

 

افزایش به دلیل ورود برخی از فاضلاب های صنعتی مانند فاضلاب کارخانجات قند، مواد غذایی و بسته بندی گوشتبررسی منبع و رفع آن، استفاده از برکه های اضطراری
کاهش آنی ناشی از ورود مواد سمی
تغییرات pHگندیدگی فاضلاب یا لجن در مراحل اولیه هضم آن افزایش تدریجی آهک یا سود سوزآور
افزایش ناگهانی در مقدار نیتروژن آمونیاکی و فسفر فاضلاب ورودیتخلیه های غیر مجاز فاضلاب های صنعتی ورواناب های کشاورزی شناسایی منبع و حذف آن، استفاده از برکه های اضطراری
تغییرات ناگهانی در دمای فاضلاب

 

احنمال نفوذ آب های خنک کن به شبکه جمع آوریشناسایی منبع و قطع آن
افزایش دمای محیط و آب شدن برف و یخ و راه یافتن آن ها به فاضلاب
 

افزایش ناگهانی در حجم کل فاضلاب

 

ورود و نفوذ آب های سطحی و زیر زمینیاستفاده از ظرفیت های اضافی و یا استفاده از برکه های اضطراری
 ورود آب های خنک کن ناشی از کارخانجات و نیروگاه ها
کاهش دبی جریان فاضلابگرفتگی مجاری فاضلاب، نقص و مسدود شدن سرریزها، شکستگی لوله ها و یا خرابی تلمبه هابررسی و برطرف کردن نقص

 

 افزایش مصرف مواد گندزداافزایش مواد آلی در فاضلاب که میتواند ناشی از عملکرد نا مناسب حوض ته نشینی اولیه و یا سیستم تصفیه بیولوژیکی باشدشناسایی علت مربوط و رفع آن

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *