تصفیه فاضلاب چگونه انجام می­شود (اصول و مبانی اصلی) | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب چگونه انجام می­شود (اصول و مبانی اصلی)

یکی از رایج ترین روش های کنترل آلودگی در دنیا استفاده از روش تصفیه فاضلاب است. در کشورهای توسعه یافته مجموعه ای از جایگاه های پمپاژ پساب و طرح های تصفیه وجود دارد. پساب ها مجموعه ای از فاضلاب های مربوط به مصارف خانگی، کسب و کار، و بسیاری از صنایع است که برای انجام تصفیه وارد تصفیه خانه ها می­شوند. اغلب این طرح­های تصفیه به منظور پاکسازی فاضلاب جهت رهاسازی به محیط اطراف یا بازیافت آب انجام می­شوند.

در طرح های عمده در کشورهای پیشرفته ابتدا فاضلاب ورودی به تصفیه خانه از غربال عبور داده می شود تا مواد شناور موجود در فاضلاب مانند آشغال، یا سایر قطعاتی که ممکن است ناشی از آسیب دیدگی تجهیزات وارد فاضلاب شوند، جدا سازی شوند. بعد از جداسازی این مواد معلق، جریان پساب وارد اتاقک شنی می­شود تا دانه های ماسه، شن و ریزه سنگها از آن جدا شوند.

بعد از جداسازی این مواد معلق، جریان پساب وارد تصفیه ثانویه می شود که در این حالت مواد معلق که بصورت بیولوژیکی قابل حذف هستند، حذف می شوند. در مرحله تصفیه ثانویه حدود ۸۵ درصد از مواد آلی درون پساب با استفاده از باکتری ها حذف می­شوند. اصول تکنیک های تصفیه ثانویه بر استفاده از روشهای فیلتراسیون و همچنین فرایند لجن فعال استوار است. بعد از اینکه پساب از مخزن ته نشینی در مرحله اولیه عبور می کند، جریان آن به کمک پمپ به سمت مرحله بعد فرستاده می شود.

به منظور کامل شدن تصفیه ثانویه، جریان خروجی از مخزن ته نشینی، معمولا با استفاده از کلرید ضدعفونی شده و سپس وارد محیط زیست می­شود. در واقع اضافه کردن کلر به منظور از بین بردن باکتری های بیماری زا استفاده می شود، که معمولا در این حالت بیشتر از ۹۹ درصد از باکتری های مضر از بین می روند. البته در برخی موارد کلرید را از آب تصفیه حذف می­کنند، زیرا ورود آن به محیط زیست بطور ویژه برای آبزیان مضر است.

اما مسئله جدید در فرایند تصفیه آب حضور مواد آلاینده خطرناک جدید است. امروزه این مواد شامل، فلزات سنگین، ترکیبات شیمیایی، و مواد سمی می­شوند، که تصفیه آنها بسیار مشکل است. بنابراین، به منظور بازیافت آب و استفاده بیشتر و بهینه از آن، نیاز به روشهای تصفیه پیشرفته احساس می­شود. در این حالت از تکنیک­های پیشرفته استفاده می­شود که شامل فیلتراسیون، جذب سطحی بر روی کربن فعال، شیرین سازی و روش اسمز معکوس می شوند. در کشورهای پیشرفته سعی براین است که با استفاده از این روشها بصورت تکی یا بصورت همزمان بالاترین کیفیت آب به دست آید، که بتوان از آن در صنعت، کشاورزی، یا اهداف تفریحی یا حتی به منظور نوشیدن استفاده کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *