خصوصیات فیزیکی فاضلاب صنعتی

خصوصیات اصلی فیزیکی مربوط به فاضلاب شامل مواد جامد موجود در آن، رنگ، بو و دمای آن هستند.

  • کل مواد جامد

کل مواد جامد در یک فاضلاب شامل مواد جامد نامحلول معلق و یا ترکیبات محلول در آب می شوند. مواد جامد معلق شامل مواد خشک و وزن داری هستند که می­توان آنها را به کمک فیلتراسیون جداسازی کرد. اگر این مواد جامد مشتعل باشند، می­توان آنها را سوزاند و مواد جامد فرار را می­توان به ترکیبات آلی اولیه تبدیل کرد، اگرچه برخی از مواد آلی را نمی­توان سوزاند و برخی از آنها را باید در دمای بالا تغییر حالت داد. مواد آلی عمدتاً شامل پروتئین­ها، کربوهیدارت ها و چربی ها می­شوند. بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از مواد جامد موجود در فاضلاب ها معلق هستند. مواد جامد ته نشین شونده را می­توان بصورت میلی متر در لیتر بیان کرد، موادی هستند که می­توان آنها را به کمک ته نشینی جداسازی کرد. حدود ۶۰% از مواد جامد معلق در فاضلاب های شهری قابل ته نشینی هستند. مواد جامد را می­توان با معیارهای دیگر نیز دسته بندی کرد: آنهایی که در دمای بالا (۶۰۰ سانتیگراد) تبخیر می­شوند و موادی که به این صورت نیستند. دسته اول بعنوان مواد جامد فرار شناخته می­شوند و دسته دوم بعنوان مواد جامد ثابت. معمولاً مواد جامد فرار آلی هستند.

  • رنگ

رنگ یک شاخص کیفی است که می­توان از آن برای ارزیابی کلی کیفیت فاضلاب استفاده کرد. فاضلابی که رنگ قهوه ای روشن داشته باشد، کمتر از ۶ ساعت از زمان تشکیل آن می گذرد، در حالی که وجود یک رنگ خاکستری روشن برای فاضلاب به معنی شرایطی که قسمتی از پساب تجزیه شده و قسمتی از ساختار آن تغییر کرده و زمان زیادی از آن گذشته است. نهایتاً، اگر رنگ فاضلاب بصورت خاکستری تیره و یا سیاه باشد، یعنی پساب بطور ویژه متعفن شده و تحت شرایط باکتریایی و بی هوازی بوده و تغییر ساختار اجزای آن بصورت غیرهوازی بوده است. سیاه شدن رنگ فاضلاب اغلب به معنی تشکیل شدن ترکیباتی مانند سولفیدها، بخصوص سولفید آهن، است. هنگامی که هیدروژن سولفید ناشی از تجزیه غیرهوازی فاضلاب با فلزات موجود در آن مانند آهن واکنش دهد این شرایط بوجود می­آیند. شاخص رنگ را می­توان به کمک مقایسه با استانداردهای موجود تعیین کرد.

  • بو

تعیین بو بعنوان یک شاخص کیفی آب بسیار مهم است، و به همین خاطر افکار عمومی بابت کارایی مناسب سیستم­های تصفیه فاضلاب نگران هستند. از فاضلاب تازه معمولاً هیچگونه بوی خاصی متصاعد نمی­شود، اما هنگامی که ترکیبات آلی موجود در فاضلاب بطور بیولوژیکی تحت شرایط غیرهوازی تجزیه می­شوند، بوهای مختلفی از آنها آزاد می­شود. عوامل ایجاد کننده بوهای ناخوشایدی که در فاضلاب های صنعتی مختلف ایجاد می­شوند در جدول زیر نشان داده شده است.

صنایع منشاء بوها
صنایع سیمان، سنگ آهک آکرولئین، آمین ها، مرکاپتانها، دی بوتیل سولفید، H2S، SO2
صنایع داروسازی فرایندهای تخمیر
صنایع غذایی فرایندهای تخمیر
صنایع غذایی (آبزیان) آمین ها، سولفیدها، مرکاپتان ها
صنایع چوب سولفیدها، مرکاپتان ها
صنایع نساجی ترکیبات فنولی
صنایع پالپ و خمیر کاغذ H2S، SO2
کامپوست (کود) ارگانیک آمونیاک، ترکیبات سولفور
  • دما

دمای فاضلاب معمولاً بالاتر از چیزی است که آب بتواند آن را جبران کند، بنابراین نگرانی گرم بودن آب شهری نیز بالا گرفته است. اندازه گیری دما بسیار مهم است، چرا که طرح های تصفیه فاضلاب شامل فرایندهای بیولوژیکی هستند که به دما بستگی دارند. دمای فاضلاب ها نه تنها از یک فصل به فصل دیگر متغیر است، بلکه با توجه به موقعیت جغرافیایی نیز تغییر می­کند. در مناطق سردسیر دمای فاضلاب بین دماهای ۷ تا ۱۸ سانتیگراد متغیر است، درحالیکه در مناطق گرمتر تغییرات دما در محدوده بین ۱۳ تا ۲۴ سانتیگراد قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *