آگوست | شرکت شاران صنعت

6 آوریل 2020

خواص آب – فواید آب

خواص آب یا فواید آب برای سلامتی انسان و اهمیت آب برای بدن انسان به عنوان ضروری ترین نیاز انسان پس از هوا مورد توجه می […]
4 آوریل 2020

آب چیست – تعریف آب

آب چیست – تعریف آب : مایه حیات و یک عنصر لازم برای ادامه حیات برای اغلب موجودات زنده و برای انسان بر روی کره زمین […]
8 آگوست 2018
روش های آشغالگیری

روش های آشغالگیری

روش های آشغالگیری در تصفیه فاضلاب به عنوان اولین واحدهای عملیاتی هستند که در تصفیه خانه ها تعبیه می شوند. آشغالگیر دستگاهی است با روزنه های همسان، که از ورود مواد جامد فاضلاب و بویژه سیلاب به تصفیه خانه ممانعت می کند.