سپتامبر | شرکت شاران صنعت

6 آوریل 2020

خواص آب – فواید آب

خواص آب یا فواید آب برای سلامتی انسان و اهمیت آب برای بدن انسان به عنوان ضروری ترین نیاز انسان پس از هوا مورد توجه می […]
4 آوریل 2020

آب چیست – تعریف آب

آب چیست – تعریف آب : مایه حیات و یک عنصر لازم برای ادامه حیات برای اغلب موجودات زنده و برای انسان بر روی کره زمین […]
26 سپتامبر 2018
روش لاگون در تصفیه فاضلاب

لاگون – برکه تثبیت

روش لاگون در تصفیه فاضلاب از عناصر طبیعی مانند آفتاب، جلبک ها، اکسیژن و باکتری ها برای تصفیه فاضلاب استفاده می کند. جریان ورودی وارد حوضچه شده و با عبوری کند از حوضچه فرآیند لاگون در تصفیه فاضلاب آلودگی ها ته نشین و باکتری ها به تجزیه مواد آلی می پردازند.
25 سپتامبر 2018
روش های تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب – فرایند های تصفیه فاضلاب

روش هاي تصفیه فاضلاب شامل ترکیبی از فرآیندهایی هستند که به منظور حذف جامدات، مواد آلی و در برخی موارد مواد مغذي از فاضلاب بکار گرفته می شوند. بر این اساس می توان کلیه این روشها را به سه دسته فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک طبقه بندي کرد.
24 سپتامبر 2018
روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب – فرایند لجن فعال

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب متداولترین روش رشد معلق مورد استفاده در تصفیه فاضلاب شهری است. وجه تسمیه این فرآیند تولید توده فعال میکروارگانیسمی است که قادر به تثبیت مواد آلی فاضلاب تحت شرایط هوازی است.
24 سپتامبر 2018
فرآیند بیولوژیکی رشد چسبنده

فرآیند بیولوژیکی رشد چسبیده

فرآیند بیولوژیکی رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب به دلیل اندازه کوچکتر راکتورها، بهره برداری ساده، نیاز کمتر به جداسازی مواد جامد و کاربرد خاص از توده بیولوژیکی رشد چسبیده، از قابلیت کاربردی فراوانی برخوردار است.
24 سپتامبر 2018
روش های خنثی سازی و تنظیم pH در تصفیه فاضلاب

روش های خنثی سازی – روش های تنظیم PH پی اچ

روش های خنثی سازی و تنظیم pH در تصفیه فاضلاب نقش قابل ملاحظه ای در اصلاح و بهینه سازی راندمان سیستم های تصفیه فاضلاب دارد. به طور کلی pH تعیین کننده نوع و مقدار مواد محلول در فاضلاب و میزان خورندگی آنها است.
23 سپتامبر 2018

مخزن متعادل ساز – یکنواخت سازی جریان

مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب به منظور متعادل سازی جریان و مشخصات فاضلاب و دستیابی به نرخ جریان نسبتاً ثابت در واحدهای اصلی تصفیه خانه فاضلاب احداث می شود و هدف اصلی غلبه بر مشکلات بهره برداری ناشی از نوسانات نرخ جریان می باشد.