روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب

روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب

روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب با اضافه کردن مواد شیمیایی و ایجاد واکنش های شیمیایی به تبدیل یا تخریب آلاینده های درون فاضلاب می پردازند. واحدهای فرآیند شیمیایی تصفیه فاضلاب معمولا همراه با سایر روش های تصفیه فاضلاب مانند واحدهای فیزیکی و بیولوژیک بکار می روند. روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب در تمامی اقسام تصفیه فاضلاب مانند تصفیه کامل فاضلاب خام و یا تصفیه پیشرفته پساب ثانویه بکار گرفته می شوند. از مهمترین کاربردهای روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب می توان به (۱) گندزدایی فاضلاب، (۲) حذف فسفر، (۳) انعقاد ذرات معلق، (۴) کنترل pH و خنثی سازی و (۵) تثبیت و پایدارسازی آب اشاره کرد. روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب همچنین در بازیابی انرژی و مواد مغذی با مصرف کشاورزی کاربرد دارند.

 

انواع روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب

پر کاربردترین روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب عبارتند از : (۱) انعقاد شیمیایی ، (۲) ترسیب شیمیایی ، (۳) اکسیداسیون شیمیایی ، (۴) اکسیداسیون پیشرفته ، (۵) فوتولیز ، (۶) خنثی سازی و تثبیت شیمیایی. کاربرد روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب در جدول ۱ ارائه شده است. باید توجه داشت که روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب از جمله فرآیندهای افزودنی محسوب می شوند و تصفیه فاضلاب در آن ها مسلتزم اضافه کردن ماده ای شیمیایی است. به این ترتیب استفاده از روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب با افزایش مواد محلول در فاضلاب همراه است.

برای مثال استفاده از منعقد کننده ها در فرآیند انعقاد شیمیایی و کلر در فرآیند گندزدایی به افزایش TDS پساب منجر می شود. این پدیده در تضاد با روش های فیزیکی و بیولوژیک تصفیه فاضلاب است و از جمله معایب روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب محسوب می شود که می تواند در واحدهای تصفیه پس از واحدهای تصفیه شیمیایی مشکل ساز باشد. هزینه بالای انرژی و مواد مصرفی در روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب از دیگر معایب این روش ها به حساب می آید، هر چند در مواردی که تخلیه و استفاده مجدد از پساب مستلزم محدودیت های مواد مغذی و سایر مواد شیمیایی باشد استفاده از این روش ها اجتناب ناپذیر است.

جدول ۱. کاربرد روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب

فرآیند تصفیه کاربرد
فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته حذف ترکیبات آلی مقاوم
انعقاد شیمیایی ناپایدارسازی شیمیایی ذرات موجود در فاضلاب جهت تشکیل لخته در حین فرآیند لخته سازی
گند زدایی شیمیایی گندزدایی توسط کلر و ترکیبات آن، برومین و ازن

کنترل رشد بیوفیلم در فاضلاب

کنترل بو

خنثی سازی شیمیایی کنترل pH
اکسیداسیون شیمیایی حذف BOD، روغن و سایر مواد

حذف آمونیوم

تخریب میکروارگانیسم ها

کنترل بو سیستم انتقال فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه

حذف ترکیبات آلی مقاوم

ترسیب شیمیایی تسهیل حذف کل مواد جامد معلق و BOD در تاسیسات ته نشینی اولیه اصلاح شیمیایی تصفیه اولیه، CEPT
کنترل رسوبگذاری و گرفتگی کنترل رسوبگذاری و گرفتگی ناشی از کربنات کلسیم و ترکیبات مشتق از آن
تثبیت شیمیایی پایدارسازی پساب تصفیه شده
تبادل یونی حذف آمونیوم، فلزات سنگین و کل جلمدات محلول

حذف ترکیبات آلی

انعقاد، ترسیب و حذف فلزات : این مجموعه از روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب به منظور تصفیه فاضلاب های حاوی مواد کلوئیدی و جامدات معلق که به راحتی ته نشین نمی شوند، کاربرد دارد. همچنین فاضلابهایی که حاوی روغن امولسیونی هستند نیز توسط این فرآیند ها تصفیه می شود.

اکسیداسیون شیمیایی : این گونه از روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب استفاده از اکسیدکننده هایی مانند ازن، پراکسید هیدروژن و کلر به منظور اکسایش آلاینده هایی است که در روش های معمول تصفیه فاضلاب از بین نمی روند.

اکسیداسیون پیشرفته : یکی از روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب است که برای حذف مواد آلی مقاوم، تخریب و تجزیه موادی که در اکسیداسیون و روش های بیولوژیکی متعارف به آسانی و به طور کامل تجزیه نمی شوند، بکار می روند. تصفیه ثالثیه پساب های تصفیه شده که اغلب حاوی غلظت های پایینی از انواع مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی هستند نیز از طریق اکسیداسیون پیشرفته انجام می گیرد.

خنثی سازی و تثبیت شیمیایی : وجود مواد اسیدی و یا قلیائی متنوع و فراوان در فاضلاب باعث بروز pH هایی با دامنه ای وسیع می شود. از سوی دیگر بسیاری از فرآیندهای تصفیه فاضلاب تنها در دامنه معینی دارای راندمان مناسب هستند. از این رو، روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب با استفاده از مواد شیمیایی مانند آهک و یا اسید سولفوریک موجب تنظیم pH و پایدارسازی فاضلاب می شوند

1 دیدگاه

  1. ترابی گفت:

    منبع مطالب لطفا بنویسید با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *