تصفیه شیمیایی فاضلاب

تصفیه شیمیایی فاضلاب

تصفیه شیمیایی فاضلاب

در تصفیه فاضلاب، فرآیندهایی را که در آنها واکنشهای شیمیایی رخ دهد فرآیندهای واحد شیمیایی خوانده می شود. در حوضۀ تصفیۀ فاضلاب، فرآیندهای واحد شیمیایی را معمولا به همراه عملیات واحد فیزیکی و فرآیندهای واحد زیست شناختی به کار می­برند تا اهداف تصفیۀ را برآروده سازند. برخی از فرآیندهای واحد مانند ترسیب شیمیایی برای جداسازی فسفر، جذب سطحی کربن برای جداسازی ترکیبات آلی، و کلرزنی نقطۀ شکست برای جداسازی نیتروژن می­باشد.

 

جدول۱ کاربردهای فرآیندهای شیمیایی درتصفیۀ فاضلاب

فرآیند کاربرد
ترسیب شیمیایی جداسازی فسفر و افزایش جداسازی مواد جامد معلق در تاسیسات ته نشینی اولیه که در تصفیۀ فیزیکی- شیمیایی به کار می­رود.
جذب سطحی جداسازی مواد آلی که با روش های سنتی تصفیۀ شیمیایی و زیست شناختی جدا نشده اند. همچنین برای کلرزدایی فاضلاب قبل از دفن نهایی به منزلۀ پساب تصفیه شده مورد استفاده قرار می­گیرد.
ضدعفونی کردن نابودی انتخابی ارگانیسم های بیماری­زا (به روش های مختلف قابل انجام است).
ضدعفونی کردن با کلر نابودی انتخابی ارگانیسمهای بیماری­زا. کلر ماده شیمیایی است که بیش از همه استفاده می شود.
کلرزدایی جداسازی کل کلر باقیمانده ای که پس از فرآیند کلرزنی باقی می­ماند. (به روش های مختلف قابل انجام است).
ضدعفونی کردن با کلردیوکسید نابودی انتخابی ارگانیسمهای بیماری­زا
ضدعفونی کردن با برم کلراید نابودی انتخابی ارگانیسمهای بیماری­زا
ضدعفونی کردن با ازن نابودی انتخابی ارگانیسمهای بیماری­زا
ضدعفونی کردن با پرتوفرابنفش نابودی انتخابی ارگانیسمهای بیماری­زا
سایر کاربردهای شیمیایی مواد شیمیایی مختلف دیگری را می­توان به منظور رسیدن به اهداف خاص در تصفیۀ فاضلاب به کاربرد.

 

در فرآیند های شیمیایی حذف مواد در نتیجه افزودن مواد شیمیایی به فاضلاب صورت می گیرد. مثلا وقتی برای بالا بردن کارآیی فرآیند رسوب گذاری به فاضلاب مواد شیمیایی اضافه می­کنیم، مقدار کل غلظت مواد جامد محلول در فاضلاب افزایش می­یابد. در صورت استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، این نکته بسیار حائز اهمیت می شود. یکی دیگر از نقاط ضعف فرآیندهای شیمیایی آن است که همگی آنها از نظر هزینه عملیاتی گران و پرخرج اند. هزینه بعضی از این مواد شیمیایی وابسته به هزینۀ انرژی است و می­توان انتظار داشت که به همان نسبت افزایش یابد.

 

ترسیب شیمیایی

ترسیب شیمیایی در تصفیه فاضلاب عبارت است از افزودن مواد شیمایی برای تغییر حالت فیزیکی مواد جامد محلول و معلق و تسهیل جداسازی آنها از طریق رسوبگذاری. این تغییر در برخی مواد کم است و جداسازی با به دام افتادن مواد در یک رسوب حجیم که در درجۀ اول حاوی خود مادۀ لخته کننده است، انجام می­شود. افزایش خالص اجزای محلول در فاضلاب نتیجۀ دیگر افزودن  مواد شیمیایی است. در کنار عملیات مختلف فیزیکی، از فرآیندهای شیمیایی نیز به منظور تصفیۀ پیشرفته فاضلاب، از جمله جداسازی  نیتروژن یا فسفر، یا هردو استفاده شده است. فرآیندهای شیمیایی دیگری نیز برای جداسازی فسفراز طریق ترسیب شیمیایی ابداع شده اند و به گونه ای طراحی می­شوند که با تصفیۀ زیست شناختی همراه شوند.

 

ترسیب شیمیایی برای جداسازی فسفات

جداسازی فسفات از فاضلاب عبارت است از ترکیب فسفات با مواد جامد معلق و سپس جداسازی همان مواد جامد. فسفر را می­توان با مواد جامد زیست شناختی (مانند میکروارگانیسمها) و یا با مواد رسوب دهنده شیمیایی ترکیب کرد.

 

روش های جداسازی فسفر

مواد شیمیایی مورد استفاده در جداسازی فسفر شامل نمک های فلزی و آهک است. معمول ترین نمک های فلزی مورد استفاده فریک کلراید و آلومینیوم سولفات (زاج) اند. از فروسولفات و و فروکلرید، که به صورت محصولات جانبی عملیات فولادسازی به دست می ­آیند (مایع اسیدشویی)، نیز استفاده می­شود. از پلی مرها نیز به همراه نمک های آهن و زاج به طور موثری استفاده شده است. آهک به سبب افزایش زیاد وزن لجن تولید شده در مقایسه با لجن نمک های فلزی و نیز به دلیل مشکلات بهره برداری و نگهداری ناشی از جا به جا کردن، ذخیره سازی و تغذیه آهک، این ماده کمتر از بقیۀ مواد مورد استفاده قرار گرفته است.

موقعیت های عمومی که در آن ها فسفر را می­توان جدا کرد بدین صورت قابل دسته بندی اند:

  • پیش ترسیب
  • ترسیب همزمان
  • پس ترسیب

 

پیش ترسیب: افزودن مواد شیمیایی به فاضلاب خام به منظور ترسیب شیمیایی فسفر در تاسیسات ته نشینی اولیه را اصطلاحا پیش ترسیب می­نامند. فسفات ترسیب شده به همراه لجن اولیه جدا می­شود.

ترسیب همزمان: افزودن مواد شیمیایی به منظور تشکیل رسوباتی که همراه با لجن زیست شناختی جدا می­شود را “ترسیب همزمان” می­نامند. مواد شیمیایی را می­توان به ۱) خروجی تاسیات ته نشینی اولیه ۲) محلول آمیخته (در فرآیند لجن فعال شده) یا ۳) قبل از ته نشینی ثانویه به خروجی فرآیند تصفیۀ زیست شناختی اضافه کرد.

پس ترسیب: پس ترسیب عبارت است از افزودن مواد شیمیایی به خروجی تاسیسات ته نشینی ثانویه و جداسازی رسوب های شیمیایی حاصل از آن. در این ۵فرآیند رسوب های شیمیایی معمولا در تاسیسات ته نشینی جداگانه یا در صافی های جریان خروجی جدا می­شوند.

شیمی جداسازی فسفات. ترسیب شیمیایی فسفر به وسیله افزودن نمک های یون های فلزی چند ظرفیتی که تشکیل دهنده ی فسفات های تقریبا محلول اند انجام می­شود. یون های فلزی چند ظرفیتی مورد استفاده عبارت اند از کلسیم دو ظرفیتی، الومینیوم سه ظرفیتی و آهن سه ظرفیتی. شیمی ترسیب فسفات با کلسیم، کاملا متفاوت با ترسیب با آلومینیوم و آهن است.

 

تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیایی تصفیه فاضلاب شیمیای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *