اسید و باز | شرکت شاران صنعت

اسید ها و باز ها شامل مواد شیمیایی هستند که دارای ترکیبات مشخص اسیدی یا بازی هستند و pH آن ها از حالت خنثی فاصله زیادی داشته و به همین سبب معمولا جهت تنظیم pH نیز به کار می روند. جهت تزریق اسید و باز می توانید از پکیج تزریق مواد شیمیایی استفاده کنید.

 

مقیاس pH جهت تعیین میزان اسیدی یا بازی بودن

محدوده کلی pH از ۰ تا ۱۴ را شامل می شود که ۰ به قوی ترین اسید و ۱۴ به قوی ترین باز اطلاق می گردد.

 

مهمترین اسیدها

مهمترین اسید ها به شرح ذیل می باشند :
اسید سولفوریک
اسید کلریدریک
اسید فسفریک
اسید سیتریک

 

مهمترین بازها

مهمترین باز ها یا قلیا ها به شرح ذیل می باشند :
هیدروکسید سدیم ، caustic lye یا caustic soda
انواع مختلف ترکیبات آهک ها شامل limestone ، quicklime و slakes lime
سدیم کربنات یا خاکستر سودا
سدیم بی کربنات

 

کاربرد اسید و باز

کاربرد اسید و باز در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی: در بخش های مختلف صنایع نفت و گاز به خصوص جهت تنظیم pH و تولید مواد شیمیایی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد اسید و باز در برج خنک کننده : به منظور تنظیم pH مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد اسید و باز در دیگ بخار : به منظور تنظیم pH مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد اسید و باز در تصفیه آب و فاضلاب : جهت تنظیم pH در ابتدای تصفیه خانه و همچنین در مرحله پایانی تصفیه بسیار کاربرد دارد. همچنین در تنظیم pH جهت حذف برخی از باکتری ها و هم چنین به عنوان عاملی موثر بر راندمان ضدعفونی کننده و غلظت کلر باقی مانده تاثیر گذار است. همچنین جهت تنظیم pH در فرایند انعقاد و لخته سازی نیز تاثیر بسزایی دارد.
کاربرد اسید و باز در پیشگیری از خوردگی : یکی دیگر از موارد لزوم استفاده از اسید و باز جهت تنظیم pH پیشگیری از خوردگی در تاسیسات گوناگون می باشد.

 

اسید ضعیف و اسید قوی

اصطلاح قوی یا ضعیف برای توصیف اسید و باز استفاده می گردد که این موضوع در ارتباط مستقیم با پیوند بین مولکول هاست که در واقع به میزان تفکیک یک مولکول در آب اطلاق می گردد. به طور مثال HCl پیوند یونی قوی دارد بنابراین تقریبا به طور کامل درآب تفکیک میشود (اسید قوی) ولی CH3COOH یک نوع اسید ضعیف تر نسبت به هیدروکلریک اسید است و پیوندی غیر یونی دارد، بنابراین به صورت جزئی در آب تفکیک میشود.

 

باز ضعیف و باز قوی

همانطور که برای اسید ها توضیح داده شد اصطلاح قوی یا ضعیف بودن بازها نیز به میزان تفکیک آنها در آب بستگی دارد. یک قلیا مانند سدیم هیدروکسید که تقریبا به طور کامل در آب تفکیک می شود باز قوی یا قلیای قوی نامیده می شود، در حالی که سدیم بی کربنات که به صورت جزئی در آب تفکیک می شود یک باز ضعیف نام گذاری میگردد.

 

پکیج تزریق اسید و باز

به منظور تزریق اسید و باز می توانید از پکیج تزریق اسید و پکیج تزریق باز و یا به عبارتی پکیج تنظیم pH استفاده نمایید.