برومین – برم | شرکت شاران صنعت

برومین یا برم یا Bromine با علامت اختصاری Br دارای عدد اتمی ۳۵ می باشد. برومین عنصری در دسته نافلز ها بوده و تنها عنصر غیر فلزی است که در دمای اتاق حالت مایع دارد. برم دارای خاصیت واکنش پذیری بالایی است و به عنوان یک عامل اکسید کننده قوی شناخته می شود به صورتی که می توان از آن به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده بخصوص در تصفیه آب و فاضلاب استفاده نمود.

 

مشخصات برومین

نام های دیگر : برم ، برمین ، Bromine
فرمول شیمیایی : Br2
گرید : صنعتی
شکل ظاهری : مایع به رنگ قرمز قهوه ای
دانسیته: ۳٫۱۱۹

 

کاربرد های برومین

تصفیه آب و فاضلاب : برومین جهت ضدعفونی و به عنوان یک اکسید کننده در تصفیه آب و فاضلاب به کار می رود.
صنایع کشاورزی : در تولید انواع آفت کش ها ، علف کش ها ، قارچ کش ها و نماتدکش ها به کار می رود.
در تولید حشره کش ها به کار می روند.
برمین در تولید برومید اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد.
در تولید انواع مایعات خاموش کننده آتش استفاده می شود.

 

نحوه تولید برومین

بر از اثر گاز کلر بر محلول پتاسیم برمید می تواند تولید شود. همینطور از اکسایش نمک های برم با کلر در آب نمک های طبیعی و آب دریا تولید می شود.

 

مشکلات سلامتی برم

برم به مراتب خطرناک تر و سمی تر از کلر می باشد .تنفس بخارات آن در مقادیر بسیار اندک نیز در مدت طولانی موجب تغییر کروموزومی به ویژه کروموزوم های جنسی می گردد که سرطان و عقیم شدن را در پی خواهد داشت. تماس با برومین در میزان های بیشتر از ppm 1/0 می تواند باعث بروز آنی مشکلات سلامتی و حتی مرگ گردد.

 

نکات ایمنی برومین

تماس تنفس: به شدت سمی است.
تماس پوستی : تماس برم خالص با پوست موجب ایجاد سوختگی های عمیق ، شدید و دردناک شیمیایی می شود.
بلعیدن : به شدت سمی است.

 

روش بسته بندی و حمل برومین

برومین در ظرف های ۵۰ سی سی ، ۲۵۰ سی سی و ا لیتری بسته بندی و حمل می شود.

 

نگهداری برومین

برومین می بایست در یک ظرف دربسته و در جای خشک و خنک نگهداری گردد.