مواد شیمیایی دیگ بخار یا بویلر | شرکت شاران صنعت

مواد شیمیایی دیگ بخار یا بویلر با توجه به شرایط بویلر و آنالیزهای مربوطه انتخاب شده و به کار می روند. دیگ بخار یکی از قسمت های اصلی در اغلب صنایع هستند. جهت حصول اطمینان از عملکرد درست بویلر ها و تامین بخار با کیفیت مناسب و از طرفی کم نمودن هزینه های بهره برداری می بایست آب در گردش در بویلر از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. دیگ های بخار عموما با دو مسئله عمده شامل خوردگی و رسوب گذاری رو برو می باشند که می توان از مواد شیمیایی در راستای مرتفع نمودن این مسایل بهره گرفت. جهت تزریق مواد شیمیایی دیگ های بخار یا بویلر ها می توانید از پکیج تزریق مواد شیمیایی استفاده نمایید.

انواع دیگ بخار

دیگ های بخار معمولا شامل یکی از دو روش بویلرهای لوله آتشی و بویلرهای لوله آبی می باشند. در هر دو روش آب خورک دیگ بخار و سوخت مورد استفاده عموما دارای ناخالصی می باشند که موجب کاهش راندمان دیگ بخار می شود. مواد افزودنی شیمیایی قادر هستند به منظور حل مشکلات ناشی از این ناخالصی ها به کار گرفته شوند.

 

پارامترهای شیمیایی مهم در دیگ بخار

مهمترین پارامترهایی که در آب بویلر یا دیگ بخار می بایست مورد پایش و کنترل قرار گیرد شامل pH ، قلیائیت ، اکسیژن محلول ، سختی آب ، املاح در بخار ، کلرید و سیلیکا می باشد.

 

فسفات

فسفات آب را بافری می نماید تا نوسانات pH کمینه گردد. همچنین کلسیم و منیزیم را از حالت یک رسوب سخت به یک رسوب نرم تغییر می دهند و به ارتقاء لایه محافظت کننده بر روی سطح فلز بویلر کمک می نماید. مونو ، دی ، تری سدیم فسفات و پلی فسفات سدیم یکی از مهمترین انواع فسفات ها جهت استفاده در دیگ بخار هستند.

 

کی لیت ها

کی لیت ها با سختی موجود در آب واکنش داده و ترکیبات محلول را تشکیل می دهند. اتیل دی آمین تترا استیک اسید EDTA و نیتریلوتری استیک اسید NTA از متداول ترین این ترکیبات جهت استفاده در بویلر یا دیگ بخار هستند.

 

پلیمرها

پلیمرها مانند کی لیت ها عمل می کنند و عموما با کی لیت ها به منظور اثر بیشتر در دیگ بخار یا بویلر ترکیب می گردند. برخی از آن ها در کنترل رسوبات سختی و بعضی دیگر در کنترل ذخایر آهن موثر می باشند.

 

آمین های خنثی کننده

مواد شیمیایی گوناگونی هستند که پی اچ آن ها زیاد است و می توانند اسید کربنیک شکل یافته در میعانات را خنثی نمایند و از طرف دیگر با کنترل pH در شرایط قلیایی از واکنش پذیری اکسیژن در بویلر یا دیگ بخار نیز بکاهند. سه نمونه از مهم ترین آمین های خنثی کننده می توان به سیکلوهگزیل آمین ، مورفولین و دی اتیل آمینو اتانال DEAE اشاره نمود.

 

آمین های محافظ

مواد شیمیایی گوناگونی هستند که در دیگ بخار یا بویلر موجب ایجاد یک لایه محافظ بر روی سطوح لوله ها می شوند و از این طریق از آن ها در برابر حملات اسیدی و اکسیژن محافظت می نمایند. از متداول ترین آن ها می توان به آمین سویا اتوکسیله ESA و اکتادسیل آمین ODA شاره نمود.

 

تنظیم pH در دیگ بخار یا بویلر

تنظیم pH یکی از موارد مهم در دیگ های بخار است که با توجه به شرایط دمایی بالا تاثیر بیشتری در پارامتر های خوردگی و رسوب خواهد داشت.

 

ضد خوردگی جهت دیگ بخار یا بویلر

مواد ضد خوردگی با توجه به اهمیت خوردگی در دیگ های بخار یا بویلر ها مورد استفاده قرار می گیرند. صفحه مربوط به مواد ضدخوردگی را مطالعه نمایید.

 

ضدرسوب برای دیگ بخار یا بویلر

مواد ضد رسوب یکی از متداول ترین مواد شیمیایی مورد استفاده در دیگ های بخار یا بویلر می باشند. صفحه مرتبط با مواد ضد رسوب را بخوانید.

 

اکسیژن زدا جهت دیگ بخار یا بویلر

پس از انجام عملیات هوازدایی توسط سیستم هوازدا و با توجه به باقی ماندن مقداری اکسیژن در این مرحله اکسیژن زدا ها به آب اضافه می شوند تا اکسیژن باقی مانده را نابود کنند. متداول ترین اکسیژن زدای مورد استفاده در دیگ بخار یا بویلر سولفیت سدیم می باشد که نسبت به سایر اکسیژن زداها ارزان و مؤثر بوده و به آسانی در آب قابلت اندازه گیری دارد. به صفحه مرتبط با مواد اکسیژن زدا مراجعه بفرمایید.

 

مزایای استفاده از مواد شیمیایی در دیگ بخار

بیشتر شدن راندمان دیگ بخار
کم شدن مصرف و هزینه سوخت در بویلر
کم شدن هزینه های تعمیر و نگهداری
محافظت شدن تجهیزات مختلف در مقابل خوردگی و پیرو آن بیشتر شدن طول عمر تجهیزات و دستگاه ها