مواد شیمیایی برج خنک کننده یا کولینگ تاور | شرکت شاران صنعت

مواد شیمیایی برج خنک کننده یا کولینگ تاور با توجه به شرایط برج خنک کننده و آنالیزهای مربوطه انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند. برج خنک کننده یکی از بخش های مهم اکثر صنایع می باشد. کولینگ تاورها معمولا با سه مشکل عمده خوردگی ، رسوب گذاری و فعالیت میکروارگانیسم ها مواجه هستند که استفاده از مواد شیمیایی در راستای حل این مشکلات است. جهت تزریق مواد شیمیایی به برج های خنک کننده یا کولینگ تاورها می توانید از پکیج تزریق مواد شیمیایی استفاده نمایید.

تنظیم pH جهت برج خنک کننده یا کولینگ تاور

تنظیم پی اچ pH یکی از موارد مهم در برج های خنک کننده می باشد که بر روی پارامترهای دیگری نظیر خوردگی و رسوب نیز تاثیر گذار است. مهمترین مواد شیمیایی که جهت تنظیم pH در برج های خنک کننده یا کولینگ تاور مورد استفاده قرار می گیرد شامل اسید سولفوریک ، آهک هیدراته و بی کربنات سدیم می باشد.

ضد خوردگی جهت برج خنک کننده یا کولینگ تاور

مواد ضد خوردگی شاید مهمترین ماده شیمیایی است که می باید به کولینگ تاور اضافه شود. به منظور شناخت بهتر صفحه مواد شیمیایی ضد خوردگی را مطالعه فرمایید.

ضد رسوب جهت برج خنک کننده یا کولینگ تاور

مواد ضد رسوب یکی از اصلی ترین مواد شیمیایی است که بایست به برج خنک کننده افزوده گردد. جهت آشنایی با این مواد به لینک مواد شیمیایی ضد رسوب مراجعه کنید.

بایوساید ها و ضد جلبک ها جهت برج خنک کن یا کولینگ تاور

موادی که تحت عنوان Disinfectants شناخته می شوند شامل بایوساید هاBiocide نیز می شوند که درجهت کنترل فعالیت های میکروبی در برج خنک کننده استفاده می گردد. بایوسایدها شامل دو دسته ی بایوسایدهای اکسید کننده و بایوساید های غیراکسید کننده می شوند. برای آشنا شدن با این مواد به لینک بایوساید ها مراجعه فرمایید.