مواد شیمیایی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی | شرکت شاران صنعت

مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی با توجه به اینکه این صنایع در حال حاضر مهمترین صنعت کشور می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مواد شیمیایی نقش مهمی در فرایند های گوناگون در این صنعت ایفا می کنند. مهمترین موارد استفاده از مواد شیمیایی در این صنایع در برج های خنک کننده ، دیگ های بخار و بخش های گوناگون تولید می باشد. جهت تزریق مواد شیمیایی می توانید از پکیج تزریق مواد شیمیایی استفاده کنید.

 

مواد شیمیایی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

مهمترین این مواد شامل مواد ضد خوردگی ، ضد رسوب ، بایوساید و اکسیژن زدا می باشد که در بخش های مختلف این صنایع مصرف می شوند.

 

مواد ضد خوردگی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

این مواد شیمیایی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی عموما در برج های خنک کننده و دیگ های بخار و سایر مواردی که بحث خوردگی مطرح می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. به منظور شناخت بهتر آن ها به صفحه مواد ضد خوردگی مراجعه کنید.

 

مواد ضد رسوب در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

این مواد شیمیایی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی معمولا در برج های خنک کننده و دیگ های بخار و سایر مواردی که بحث رسوب مطرح می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. جهت آشنایی با این مواد می توانید صفحه مواد ضد رسوب را مطالعه فرمایید.

 

مواد بایوساید در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

این مواد شیمیایی در در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی عموما در برج های خنک کننده ، دیگ های بخار و در چاه های نفت و سایر مواردی که بحث رسوب مطرح می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. جهت آشنایی بیشتر به صفحه مواد بایوساید مراجعه کنید.

 

مواد اکسیژن زدا در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

این مواد شیمیایی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بیشتر در دیگ های بخار و یا موارد مشابه در فرایند های تولید به کار برده می شود. جهت آشنایی بهتر صفحه مواد اکسیژن زدا را مطالعه کنید.

 

کاهش دهنده نقطه ریزش و روان کننده ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

با استفاده از این مواد شیمیایی می توان جریان روان تر سوخت ها و نفت اطمینان حاصل نمود. این مواد همینطور باعث جلوگیری از مشکلات ناشی از پارافین ها در فیلترهای سوخت می شوند.