اکسیژن زدا – اکسیژن اسکونجر | شرکت شاران صنعت

اکسیژن زدا ، اکسیژن اسکونجر ، جاذب اکسیژن ، آنتی اکسیژن یا oxygen scavengerبه منظور حذف اکسیژن در صنایع گوناگون استفاده می شود. ماده اکسیژن زدا با اکسیژن محلول واکنش نشان داده و از احیا شدن اکسیژن به یون های هیدروکسید جلوگیری نموده و به این ترتیب به عنوان بازدارنده خوردگی عمل می کند. به منظور تزریق اکسیژن زدا می توانید از پکیج تزریق مواد شیمیایی استفاده نمایید.

 

انواع روش های اکسیژن زدایی و هوازدایی

حذف اکسیژن محلول از آب هوازدایی نامیده می شود که به روش های معمول مکانیکی ، حرارتی و شیمیایی انجام می گردد.

 

اکسیژن زدا در دیگ بخار

عموما اکسیژن محلول در آب تغذیه دیگ های بخار می باید حذف شود. معمولا از اکسژن ردا ، هوا زدا یا دی اریتور به منظور حذف اکسیژن استفاده می شود که راندمان آن ها عموما صد درصد نبوده و لذا همواره میزانی از اکسیژن به درون سیستم وارد شده و موجب خوردگی سطوح گوناگون می گردد. لذا از مواد اکسیژن زدا جهت حذف اکسیژن باقیمانده استفاده می شود به گونه ای که همواره چند میلی گرم از اکسیژن اسکونجر اضافه شده در سیستم باقی بماند. به دلیل اینکه عملکرد مواد آنتی اکسیژن مستلزم گذشت زمان می باشد لذا می بایست مابین تزریق مواد جاذب اکسیژن و مصرف شدن آب در دیگ بخار یک فاصله زمانی مشخص طی شود و لذا جهت تامین این فاصله زمانی عموما تزریق اکسیژن زدا بلافاصله پس از هوازدایی مکانیکی و اکثرا در تانک ذخیره ی هوازدا به انجام می رسد.

 

انواع اکسیژن زدا

از متداول ترین انواع اکسیژن زدا های شیمیایی می توان از هیدرازین ، سولفیت سدیم و غیره نام برد. به منظور انتخاب ماده شیمیایی ضد اکسیژن در آب مواردی مانند pH ، سرعت واکنش ، فشار ، دما ، زمان ماند و غیره حائز اهمیت می باشد.