" /> روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS - شرکت شاران صنعت

روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS | شرکت شاران صنعت

روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS در تصفیه فاضلاب توانسته است نیاز به تصفیه با راندمان بالا در بسیاری از فاضلاب های شهری و صنعتی را برآورده کند. این نوع از روش های تصفیه فاضلاب معمولاً بدون ته نشینی اولیه طراحی شده و از فرآیند EAAS بمنظور تجزیه هوازی ترکیبات فاضلاب و بخش اعظم لجن بیولوژیک تولیدی در فرآیند استفاده می کند.

 

عملکرد روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS در تصفیه فاضلاب

تجزیه و حذف مواد آلی درون فاضلاب در فرآیند EAAS را می توان به دو مرحله تقسیم کرد که همزمان با هم در حال وقوع هستند. در مرحله اول مواد آلی به منظور تامین انرژی و سنتز سلول های باکتریایی جدید اکسید می شوند. در مرحله دوم توده بیولوژیک جهت تامین انرژی بیشتر وارد فاز خودخوری می شود. در روش لجن فعال EAAS در تصفیه فاضلاب به دلیل وجود بار آلی پایین، غلظت بالای توده بیولوژیک و دوره زمانی هوادهی گسترده، تمامی شرایط مورد نیاز مرحله اول فراهم است. به این ترتیب در این فرآیند بیش از ۹۸% مواد آلی به دی اکسید کربن، آب و بافت سلولی جدید تبدیل و در نهایت حذف می گردد. بعلاوه، در روش Extended Aeration Activated Sludge در تصفیه فاضلاب واکنش های بیولوژیک با مصرف اکسیژن به اکسیداسیون بخش تجزیه پذیر سلول ها می پردازند. روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS در مقابل لجن فعال متعارف دارای زمان ماند سلولی و هیدرولیکی بالاتری است. به این ترتیب در بار آلی مشابه مواد مغذی دردسترس باکتری ها کمتر خواهد بود. به این ترتیب میزان مواد آلی به ازای حجم حوضچه هوادهی و حجم توده بیولوژیک کمتر خواهد بود. در این شرایط باکتری ها به منظور بقاء شروع به مصرف مواد آلی موجود در ساختار سلولی خود می کنند. از این رو در روش لجن فعال EAAS در تصفیه فاضلاب هضم و تثبیت لجن همزمان با حذف مواد آلی درون حوضچه هوادهی رخ می دهد. پارامترهای معمول طراحی فرآیند EAAS در تصفیه فاضلاب به قرار جدول ۱ است.

 

جدول ۱. پارامترهای معمول طراحی فرآیند روش لجن فعال با هوادهی گسترده

پارامتر واحد دامنه
زمان ماند سلولی (SRT) Day ۴۰ – ۲۰
نسبت F/M kgBOD/kgMLVSS.d ۰/۱۵ – ۰/۰۴
نرخ بار حجمی kgBOD/m3.d ۰/۳ – ۰/۱
میزان هوادهی kgO2/m3.d ۰/۴ – ۰/۱
MLSS mg/L ۶۰۰۰ – ۲۰۰۰
زمان ماند هیدرولیکی h ۳۶ – ۱۸
نسبت بازچخش لجن (Qr/Q) ۲/۰ – ۰/۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال