فاضلاب صنعتی شیمیایی

تصفیه فاضلاب

خصوصیات شیمیایی فاضلاب صنعتی

  • مواد شیمیایی معدنی

تست های عمده مواد شیمیایی شامل بررسی آمونیاک آزاد، نیتروژن آلی، نیتریت ها، نیترات ها، فسفرهای آلی و فسفرهای معدنی می شوند. نیتروژن و فسفر مهم هستند، زیرا که این دو بعنوان مواد مغذی مسئولیت پرورش گیاهان آبزی را برعهده دارند. دیگر تست­ها، از قبیل کلراید، سولفات، pH و قلیاییت، بیشتر بعنوان یک ارزیابی برای مناسب بودن استفاده مجدد از آب انجام می­شوند و در فرایندهای تصفیه ای مختلف کنترل می شوند.

عناصر کمیاب، که شامل فلزات سنگین می شوند، در حالت عادی تعیین نمی شوند، اما این عناصر می­توانند بعنوان یک عامل در فرایند تصفیه بیولوژیکی مورد بررسی قرار گیرند. تمامی ارگانیزم های زنده برای رشد مناسب خود نیازمند مقادیر مختلفی از عناصر کمیاب از جمله، آهن، مس، روی و کبالت، هستند. فلزات سنگین اما می­توانند اثرات سمی نیز ایجاد کنند؛ بنابراین، هنگام بررسی و تصفیه فاضلاب، تعیین مقدار این عناصر در فاضلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از فلزات بصورت خالص بعنوان مواد آلاینده در نظر گرفته می­شوند، از قبیل: آرسنیک، کادمیوم، کروم و جیوه.

اندازه گیری گازهایی مانند هیدروژن سولفید، اکسیژن، متان و دی اکسید کربن، به کنترل فرایند تصفیه کمک می کند. تعیین حضور گاز هیدروژن سولفید در فاضلاب نه فقط به خاطر بوی بد آن و سمی بودن آن مهم است، بلکه چون ترکیبات آن بسیار خورنده هستند، نباید برای مدت طولانی در سطح یک مخزن نگهداری شوند. اندازه گیری و تعیین غلظت اکسیژن محلول در پساب بخاطر بررسی و کنترل فرایندهای تصفیه بیولوژیکی انجام می شود. اندازه گیری متان و دی اکسید کربن بیشتر در ارتباط با کنترل هضم کننده های غیرهوازی صورت می گیرد.

  • مواد شیمیایی آلی

در طول سالیان اخیر تعدادی از روش های مختلف به منظور اندازه گیری میزان مواد آلی موجود در فاضلاب توسعه داده شده است. بطور کلی، این روش ها می­توانند به دو دسته طبقه بندی شوند، که یک دسته برای اندازه گیری غلظت هایی در حدود ۱ میلی گرم در لیتر استفاده می شوند، و روش هایی که برای غلظتهای خیلی کم در حدود ۱۰-۱۲ تا ۱۰ استفاده می شوند. روش های آزمایشگاهی اغلب در مورد مواد درشت تر از ۱ میلی گرم در لیتر موجود در فاضلاب بکار برده می شوند که شامل روشهای (۱) میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD)، (۲) میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، و (۳) کل کربن آلی موجود در فاضلاب، می شوند. ترکیبات آلی کم در محدوده بین ۱۰-۱۲ تا ۱۰ میلی گرم در لیتر با استفاده از روش­های دستگاهی از جمله اسپکتروسکوپی جرمی و و کروماتوگرافی تعیین می شوند. تعیین مواد آلی موجود در پساب بطور ویژه به منظور تعیین اولویت تصفیه شدن آنها صورت می­گیرد. تست های BOD، COD، و TOC بیشتر برای اندازه گیری مواد درشت آلی بکار برده می شوند و نشان دهنده عکس العمل فاضلاب به روش­های مختلف تصفیه بیولوژیکی نیستند. بنابراین لازم است که فاضلاب ها را به چندین دسته همانند دیاگرام زیر طبقه بندی کنیم.

طبقه بندی مواد آلی موجود در فاضلاب های صنعتی

طبقه بندی مواد آلی موجود در فاضلاب های صنعتی

  • کربن­های آلی فرار (VOC)

ترکیبات آلی فرار از قبیل بنزن، تولوئن، زایلن، تری کلرواتان، دی کلرومتان، اغلب بعنوان آلاینده­های خاک در محدوده های صنعتی و تجاری شناخته می شوند. یکی از منابع اصلی و رایج این آلاینده ها نشتی آنها از مخازن دخیره سازی آنها است. دفن نامناسب حلا­ل ها و زباله های آنها، قبل از معرفی مقررات سختگیرانه کنونی، همچنین منبع قابل توجهی از ترکیبات آلی فرار در خاک بودند. بسیاری از مواد آلی بعنوان آلاینده های اصلی دسته بندی می شوند، از قبیل بی فنیل های پلی کلردار، آروماتیک های چند حلقه ای، استالدهید، فرمالدهید، ۱ و ۳ بوتادی ان، ۱ و ۲ دی کلرواتان، دی کلرو اتان، هگزاکلرو بنزن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *