حداکثر غلظت مجاز آلاینده های آب | شرکت شاران صنعت

حداکثر غلظت مجاز آلاینده های آب

منظور از حداکثر غلظت مجاز غلظت یک ماده شیمیایی است که مقدار بیشتر از آن می تواند سلامتی انسان را بر اساس مدارک علمی به مخاطره بیندازد. غلظت حداکثر مجاز ممکن است پس از تحقیقات انجام شده تغییر یابد که این تغییرات توسط سازمان های معتبر ملی و بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO) به کشور های عضو معرفی و گزارش می شود.

حداکثر مقادیر مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی

نوع ترکیب نشانه اختصاری حداکثر مجاز
آرسنیک AS ۰.۰۱ میلی گرم بر لیتر
آزبست MFLv
سرب Pb ۰.۰۱ میلی گرم بر لیتر
کروم Cr ۰.۰۵ میلی گرم بر لیتر
سلنیوم Se ۰.۰۱ میلی گرم بر لیتر
کادمیم Cd ۰.۰۰۳ میلی گرم بر لیتر
آنتیموآن Sb ۰.۰۲ میلی گرم بر لیتر
جیوه معدنی Hg ۰.۰۰۶ میلی گرم بر لیتر
مولبیدن Mo ۰.۰۷ میلی گرم بر لیتر
سیانور CN ۰.۰۷ میلی گرم بر لیتر
بر B ۰.۵ میلی گرم بر لیتر
نیکل Ni ۰.۰۷ میلی گرم بر لیتر
باریم Ba ۰.۷ میلی گرم بر لیتر
وانادیوم V ۰.۱ میلی گرم بر لیتر

یادآوری- مقدار ذکر شده برای مقدار کل کروم است.

حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیر سمی موجود در آب آشامیدنی بر حسب میلی گرم بر لیتر

نوع ترکیب حداکثر مطلوب حداکثر مجاز
کل مواد جامد محلول TDS ۱۰۰۰ ۱۵۰۰
سختی کل CaCO2 ۲۰۰ ۵۰۰
کلرور Cl ۲۵۰ ۴۰۰
سولفات SO2 ۲۵۰ ۴۰۰
هیدروژن سولفوره H2S ۰.۰۵
آهن Fe ۰.۳
منگنز Mn ۰.۱ ۰.۴
آلومینیم Al ۰.۱ ۰.۱-۰.۲
روی Zn ۳
مس Cu ۱ ۲
نیترات NO2 ۵۰
نیتریت NO2 ۳
کلسیم Ca ۳۰۰
منیزیم Mg ۳۰
آمونیاک NH ۱.۵
سدیم Na ۲۰۰ ۲۰۰

یاد آوری۱- نظر به اینکه بین یون منیزیم و سولفات از نظر تغییر طعم و امکان اختلال در جهاز هاضمه ارتباطی وجود دارد از این رو در شرایطی که مقدار منیزیم از ۳۰ میلی گرم بر لیتر بیش تر باشد مقدار سولفات نباید بیش از ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر باشد.

یادآوری۲- حداکثر مجاز کل مواد جامد محلول کلرور، سولفات، آلومینیم، سدیم به علت اهداف غیر بهداشتی بوده و در راستای منافع ملی ارائه شده است.

یادآوری ۳- مقدار حداکثر مجاز آلومینیم برای تصفیه خانه های بزرگ ۰.۱ و برای تصفیه خانه های کوچک ۰.۲ می باشد.

یادآوری ۴- حداکثر مجاز سختی از نقطه نظر اقتصادی ارائه شده است.

  • در مورد نیترات و نیتریت – مجموع نسبت غلظت هر کدام به مقادیر توصیه شده نباید از یک بیشتر باشد.
  • در شرایط نبودن منبع آب با کیفیت برتر در منطقه تا ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر مجاز است.
گروه نام ماده حداکثر مطلوب حداکثر مجاز
آلکانهای کلرینه شده تتراکلراید کربن ۰.۰۰۴
دی کلرومتان ۰.۰۲
۱و۲ دی کلرومتان ۰.۰۳
اتنهای کلرینه شده ۱و۲ دی کلرواتن ۰.۰۵
تری کلرو اتن ۰.۰۲
تتراکلرواتن ۰.۰۴
هیدرو کربنهای آرومانیک بنزن ۰.۰۱
تولونن ۰.۰۲۴ ۰.۷
زایلنها ۰.۰۲ ۰.۵
اتیل بنزن ۰.۰۰۴ ۰.۳
استیرن ۰.۰۰۲ ۰.۰۲
شاخص بنزو پیرن ۰.۰۰۰۷
بنزنهای کلرینه شده مونو کلروبنزن ۰.۰۱
۱و۲ دی کلروبنزن ۰.۰۰۱ ۱
۱و۴ دی کلرو بنزن ۰.۰۰۰۳ ۰.۳
۱و۲و۳ تری کلروبنزن ۰.۰۱
۱و۲و۴ تری کلروبنزن ۰.۰۰۵
۱و۳و۵ تری کلروبنزن ۰.۰۵
سایر مواد آلی دی فنالات ۰.۰۰۸
اکریل آمید ۰.۰۰۰۵
اپی کلرو هیدرین ۰.۰۰۰۴
هگزا کلروبوتادین ۰.۰۰۰۶
اتیل دی آمین تترا استیک اسید ۰.۶
تیتریلوتری استیک اسید ۰.۲
دی متوات ۰.۰۰۶
۱و۴ دیوکسان ۰.۰۵
متیل ترسری بوتیل اتر ۰.۰۱۵
میکروکیستین ۰.۰۰۱
وینیل کلراید

۰.۰۰۰۳

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *