سرانه تولیدفاضلاب درمناطق شهری ایران | شرکت شاران صنعت

سرانه تولید فاضلاب در مناطق شهری ایران

سرانه تولید فاضلاب در مناطق شهری ایران

سرانه تولید فاضلاب در مناطق شهری ایران

 

نوع مصرف لیتر به ازای هر نفر در روز لیتربه ازای هرنفر درروز (متوسط)
حمام ۲۵ تا ۵۰ ۳۷/۵
لباسشویی ۱۰ تا۲۰ ۱۵
ظرفشویی ۵ تا ۱۵ ۱۰
دستشویی و توالت ۲۰ تا۳۰ ۲۵
کولر و تهویه مطبوع ۲ تا ۵ ۳/۵
متفرقه ۳ تا ۵ ۳/۵
جمع ۶۸ تا ۱۳۵ ۱۰۱

 

ضریب حداکثر روزانه درمناطق آب و هوایی ایران

 

منطقه آب و هوایی ضریب حداکثر روزانه
سرد کوهستانی (مناطق ۱ و۲) ۱/۳ – ۱/۲
معتدل خزری (مناطق۳ و ۴) ۱/۵- ۱/۳
مدیترانه ای (مناطق ۵ و۶ و۷) ۱/۶ – ۱/۳
گرم و خشک و بیابانی (مناطق ۸ و ۹ و۱۰) ۱/۸- ۱/۵
خشک ساحلی (مناطق۱۱ و۱۲) ۱/۶ -۱/۴

 

ضریب حداکثر ساعتی درروز در جمعیت های مختلف

 

جمعیت برحسب نفر ضریب حداکثر ساعتی در روز
کمتر از ۵۰۰۰ نفر ۲/۵ – ۲
۲۰۰۰۰-۵۰۰۰ ۲ – ۱/۵
۱۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ ۱/۸ – ۱/۲
۵۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ ۱/۶ – ۱/۳
بیش از۵۰۰۰۰۰ نفر ۱/۴ -۱/۲

 

 

مقادیر ضریب ماکزیمم بر اساس توصیه کارشناسان خارجی وزارت نیرو

 

جمعیت(نفر) ۱۰۰۰ ۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
ضریب حداکثر ۴ ۳/۲ ۲/۸ ۲/۵ ۲/۲ ۱/۸ ۱/۶

 

 

ضریب پیک در شبکه های جمع آوری فاضلاب طبق آیین نامه های آلمانی

 

جمعیت تعداد ساعات کار ضریب
۵۰۰۰نفر ۸ ۳
۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۲/۴
۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ ۱۲ ۲
۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ ۱۴ ۱/۷
بیش از ۲۵۰۰۰۰ ۱۶ ۱/۵

 

مقدار ضریب حداکثر و حداقل تولید فاضلاب خانگی با توجه به جمعیت تحت پوشش

 

جمعیت تحت پوشش (نفر) K max K min
≥۳۳۵ ۵ ۰/۱۷
۵۰۰ ۵/۶ ۰/۱۸
۱۰۰۰ ۵ ۰/۲
۱۰۰۰۰ ۴/۳ ۰/۳
۵۰۰۰۰ ۲/۶ ۰/۳۸
۱۰۰۰۰۰ ۲/۳ ۰/۴۳
۲۰۰۰۰۰ ۲ ۰/۵
۲۵۰۰۰۰ ۱/۹۹ ۰/۵
۳۰۰۰۰۰ ۱/۹۳ ۰/۵۲
۴۰۰۰۰۰ ۱/۸۴ ۰/۵۴
۵۰۰۰۰۰ ۱/۷۷ ۰/۵۶
۶۰۰۰۰۰ ۱/۷۲ ۰/۵۸
۷۰۰۰۰۰ ۱/۶۷ ۰/۶
۱۰۰۰۰۰۰ ۱/۵۸ ۰/۶۳
۱۲۰۰۰۰۰ ۱/۵۳ ۰/۶۵
۱۳۵۲۰۰۰۰≤ ۱/۵ ۰/۶۷

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *