میزان سرانه تولید فاضلاب

میزان سرانه تولید فاضلاب

الگوی میزان فاضلاب تولیدی در آمریکا

 

نوع واحد دبی (لیتر در روز)
آپارتمان- به ازای هر نفر ۲۲۷/۱-۲۸۳/۹
کلیسا- به ازای هر صندلی ۱۸/۹
تک خانواری- به ازای هر نفر ۲۸۳/۹
خانه های ییلاقی- به ازای هر نفر ۱۸۹/۳
پارک وسایل نقلیه باری- به ازای هر پارک ۹۴۶/۳- ۵۶۷/۸
کارخانجات (بجز فاضلاب صنعتی)- به ازای هر مستخدم ۱۳۲/۵- ۹۴/۶
بیمارستان- به ازای هر تخت ۹۴۶/۳
هتل( دارای حمام خصوصی (دو نفر در هر اتاق) ۲۲۷/۱
هتل به ازای هر تخت ۹۴۶/۳
پارک های تفریحی- به ازای هر نفر ۱۸/۹
فضولات توالت و آشپزخانه رستوران- به ازای هر مشتری دائمی ۳۷/۹
مدارس روزانه بدون سالن ورزشی، کافه تریا، دوش به ازاء هر دانش آموز ۵۶/۸
مدارس روزانه بدون سالن ورزشی، کافه تریا، دوش به ازاء هر دانش آموز ۹۴/۶
مدارس روزانه با کافه تریا، اما بدون ورزشگاه یا دوش به ازاء هر دانش آموز ۷۵/۷
تعمیرگاه به ازاء هر وسیله نقلیه تعمیر شده ۴۵/۴- ۳۷/۹
فروشگاه های بزرگ- به ازاء هر اتاق مخصوص استراحت ۱۵۱۴

 

سرانه تولید فاضلاب در روستاهای آمریکا

 

فعالیت فردی لیتربه ازای هرفعالیت تناوب فعالیتهای انفرادی درمنزل لیتربه ازای هرنفردرروز
دستشویی وتوالت ۱۹- ۱۵ ۴/۱ – ۲/۳  ۷۶ – ۲۵
حمام ۱۰۳- ۸۱ ۰/۵- ۰/۳۱ ۴۷ – ۲۳/۸
لباس شستن ۱۵۱- ۱۲۷ ۰/۳۱- ۰/۲۵ ۴۴ – ۲۸
ظرف شویی ۴۷ – ۲۶ ۰/۵- ۰/۱۵  ۱۹- ۴
زباله خردکردن ۸ – ۷/۶ ۰/۷۵- ۰/۴ ۶ – ۳
موارد متفرقه غیرقابل دسترس غیرقابل دسترس ۳۰ – ۲۱

 

سرانه تولید فاضلاب نمونه وار درمناطق روستایی ایران

 

نوع فعالیت مصرف آب آب مصرفی درهرفعالیت

(لیتر)

تناوب فعالیت

(تعداد درروز)

سرانه تولید فاضلاب

(لیتر درروز)

دستشویی،توالت،وضوگرفتن ۹ ۳/۵ ۳۱
استحمام ۲۶۴ ۰/۱۴۵ ۳۸
شستشوی لباس ۳۰ ۰/۱۴۵ ۴
شستشویی ظرف ۲ ۶
موارد متفرقه ۶ ۶
جمع کل ۸۵

 

میزان فاضلاب تولیدی غیرخانگی درجوامع کوچک و روستایی

 

منابع واحد میزان فاضلاب تولیدی به ازای هر واحد (لیتر در روز)
محدوده حد متعارف
بیمارستان به ازای هرتخت ۹۵۰ – ۵۰۰ ۶۵۰
به ازای هربیمار ۶۰ – ۲۰ ۴۰
مدرسه به ازای هردانش آموز ۶۵ – ۲۰ ۴۰
ادارات به ازای هرکارمند ۶۵ – ۳۰ ۵۵
مغازه به ازای هرفروشنده ۵۰ – ۳۰ ۴۴

 

میزان متوسطه سرانه فاضلاب خانگی درجوامع روستایی توسط مطالعات بدست آمده درکشورهای مختلف

 

مطالعه تعداد میزان جریان فاضلاب
متوسط سرانه

(لیتر نفر در روز)

محدوده سرانه

(لیتر نفر در روز)

اندرسون و واتسون ۱۸ ۱۶۶  ۲۶۱ – ۶۸
واتسون و همکاران ۳ ۲۰۱  ۲۴۶ – ۹۵
لاک ۵ ۱۵۷  ۲۴۷ – ۹۹
تسین ۲۱ ۱۳۶  ۲۶۹ – ۳۰
دوبی و همکاران ۱۶ ۱۶۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *