مقالات | شرکت شاران صنعت

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

استاندارد آب صنعتی

استاندارد آب صنعتی به منظور تعیین حداقل کیفت آب مورد نیاز و حد مجاز آلاینده ها در آب جهت کاربر درفرایندهای گوناگون صنعتی تدوین می شوند. […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۸

استاندارد ۱۰۱۱ برای آب آشامیدنی

استاندارد ۱۰۱۱ برای آب آشامیدنی به وسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت مشخص نمودن حدود مورد نیاز آلاینده های آب شرب تدوین گردیده است. […]
۴ آذر ۱۳۹۸

دستورالعمل بهره برداری فرایند لجن فعال

دستورالعمل بهره برداری از فرایند لجن فعال با توجه به اینکه در این روش از فعالیت میکروارگانیسم ها جهت تصفیه فاضلاب استفاده می شود و در […]
۴ آذر ۱۳۹۸

استاندارد خروجی فاضلاب و پساب – استاندارد سازمان محیط زیست جهت تخلیه فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب یا به عبارتی استاندارد سازمان محیط زیست جهت تخلیه فاضلاب خروجی یا پساب خروجی به منظور تعیین حدود مجاز و استاندارد آلاینده های […]
۴ آذر ۱۳۹۸

غشا اسمز معکوس RO – ممبران اسمز معکوس RO

غشا اسمز معکوس یا ممبران اسمز معکوس RO مانعی است که دو فاز را جدا نموده و انتقال انواع اجزای شیمیایی را به نحوه خاصی کنترل […]
۳ آذر ۱۳۹۸

مبانی طراحی اسمز معکوس RO

مبانی طراحی اسمز معکوس RO شامل معیارها و پارامترهایی است که در طراحی و اجرای سیستم اسمز معکوس موثر می باشد. عملکرد یک سیستم اسمز معکوس به […]
۳ آذر ۱۳۹۸

دستورالعمل بهره برداری از دستگاه اسمز معکوس RO

دستورالعمل بهره برداری از دستگاه اسمز معکوس RO جهت اطمینان از عملکرد مناسب سیستم تصفیه اسمز معکوس بسیار حائز اهمیت است. گرفتگی غشاهای اسمز معکوس صافی […]
۳۰ آبان ۱۳۹۸

روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی یا روش های تصفیه فاضلاب انسانی راه حل امکان استفاده از رودخانه ها و جریان های آبی بمنظور ماهیگیری، آب […]
۲۶ آبان ۱۳۹۸
رایزینگ و بالکینگ در لجن فعال

رایزینگ و بالکینگ در لجن فعال در تصفیه فاضلاب

رایزینگ و بالکینگ یکی از مهمترین و عمده ترین مشکلات بهره برداری فرایند های لجن فعال می باشد که در حوض ته نشینی ثانویه روی می […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روش های تصفیه آب

روش راکتور ناپیوسته متوالی SBR

روش راکتور ناپیوسته متوالی SBR در تصفیه فاضلاب به سیستم های تصفیه اطلاق می شود که بر اساس سیکلهای متوالی پر و خالی شدن عمل می […]
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
روش کلر زنی در تصفیه آب - کلر زنی

روش کلر زنی در تصفیه آب

روش کلر زنی در تصفیه آب فرآیند اضافه کردن کلر به آب آشامیدنی به منظور ضد عفونی کردن آن می باشد. جهت دستیابی به سطوح ایمن کلر در آب آشامیدنی می توان از فرآیندهای مختلفی استفاده کرد. کلر را به صورت گاز عنصری فشرده هیپوکلریت و سایر ترکیبات به آب وارد می کنند.
۱۵ آبان ۱۳۹۷
روش بیوراکتور غشایی MBR در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی MBR در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی MBR در تصفیه فاضلاب گونه اصلاح شده سیستم لجن فعال است که در آن جداسازی گرانشی فاز مایع جامد در حوضچه ته نشینی ثانویه با فیلتراسیون غشایی جایگزین شده است. این روش به دوشکل هوازی و بی هوازی قابل بهره برداری است.