استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی | شرکت شاران صنعت

استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی برای شهرک های صنعتی که دارای تصفیه خانه متمرکز می باشند مطرح می باشد. البته ممکن است هر شهرک صنعتی قوانین و مقررات خاص خود را لحاظ نماید و لذا جهت اطمینان از مقادیر دقیق برای حد مجاز پارامترهای آلاینده در پساب خروجی که قرار است به تصفیه خانه شهرک صنعتی تخلیه شود می بایست با شهرک صنعتی مربوطه هماهنگی های لازم را به انجام رسانید تا تمهیدات لازم جهت تصفیه فاضلاب بر این مبنا انجام گیرد.

 

روش های ممکن جهت دفع فاضلاب برای یک کارخانه مستقر در یک شهرک صنعتی

روش های ممکن جهت دفع فاضلاب برای یک کارخانه مستقر در یک شهرک صنعتی به شرح زیر می باشد :

تخلیه فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی در صورتیکه شهرک صنعتی مربوطه دارای تصفیه خانه به صورت متمرکز باشد. در بعضی مواقع می بایست فاضلاب صنعتی به وسیله عملیات پیش تصفیه به حد مجاز مطابق با استاندارد خروجی پساب به تصفیه خانه شهرک صنعتی برسد.

تصفیه فاضلاب به منظور استفاده مجدد جهت آبیاری فضای سبز که در این صورت می بایست عملیات تصفیه مطابق با استاندارد سازمان محیط زیست جهت خروجی فاضلاب و همچنین با توجه به مشخصات و الزامات پوشش گیاهی منطقه مورد نظر انجام پذیرد.

تصفیه پساب جهت تخلیه به چاه جاذب یا آب های سطحی که در این صورت باید تصفیه فاضلاب بر اساس ستاندارد سازمان محیط زیست جهت خروجی فاضلاب صورت گیرد.

تصفیه فاضلاب جهت استفاده مجدد در فرایند صنعتی که در این صورت می بایست با توجه به کیفیت آب مورد نیاز در فرایند صنعتی مربوطه عملیات تصفیه انجام گیرد.

 

جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی

جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی به شرح زیر می باشد. البته مقادیر بر اساس شرایط متداول شهرک های صنعتی می باشد و هر شهرک صنعتی می تواند بر اساس شرایط و قوانین خود استاندارد مربوطه را ارایه نماید.

جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *