متفرقه | شرکت شاران صنعت

۱۱ تیر ۱۳۹۶

جایگزین­هایی برای سیستم­های متعارف تصفیه فاضلاب درجا

جایگزین­های مختلفی برای سیستم­های متعارف فاضلاب در محل وجود دارد. این سیستم­ها گرانتر می­باشند و به تعمیر و نگهداری بیشتری نسبت به سیستم­های متعارف نیاز دارند و همچنین این سیستم­ها معمولا به نیروی برق نیز نیاز دارند. از این رو به طور کلی استفاده از آنها به شرایطی که سیستم فاضلاب شهری در دسترس نمی­باشد و شرایط منطقه برای سیستم­های متعارف در محل مناسب نیست محدود می­شود. این سیستم­ها در صورتیکه به درستی نصب و نگهداری شوند تصفیه مؤثر و بی خطری  را برای فاضلاب انجام می­دهند.
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب عموماً به دلایل متنوعی از جمله: حذف بیشتر مواد آلی و کل جامدات محلول از پساب حاصل از فرآیندهای تصفیه ثانویه جهت دستیابی به استانداردهای زیست محیطی و استفاده مجدد، حذف کل جامدات معلق باقی مانده به منظور افزایش راندمان و گندزدایی مؤثرتر فاضلاب تصفیه شده و حذف بیشتر مواد مغذی موجود در پساب حاصل از فرآیندهای متداول تصفیه ثانویه فاضلاب به منظور پیشگیری از رشد جلبکی در محیط های آبی صورت گیرد.
۱۵ آبان ۱۳۹۷

شاخص های کیفیت آب آشامیدنی

شاخص های کیفیت آب آشامیدنی را میتوان به شاخصهای فیزیکی کیفی آب، پارامترهای شیمیایی کیفیت آب و پارامترهای میکروبیولوژیکی کیفی آب تقسیم نمود. با توجه به […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷
روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب گونه اصلاح شده سیستم معمول لجن فعال است که در آن جداسازی گرانشی فاز مایع/جامد در حوضچه ته نشینی […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

شاخص های کیفیت آب آشامیدنی

شاخص های کیفیت آب آشامیدنی را میتوان به شاخصهای فیزیکی کیفی آب، پارامترهای شیمیایی کیفیت آب و پارامترهای میکروبیولوژیکی کیفی آب تقسیم نمود. با توجه به […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷
روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب گونه اصلاح شده سیستم معمول لجن فعال است که در آن جداسازی گرانشی فاز مایع/جامد در حوضچه ته نشینی […]
۱۳ آبان ۱۳۹۷
فرآیند بیولوژیکی رشد معلق

فرآیند بیولوژیکی رشد معلق

فرآیند بیولوژیکی رشد معلق در تصفیه فاضلاب بر پایه رشد و حفظ میکروارگانیسم ها در حالت معلق استوار است. این میکروارگانیسم ها مواد آلی قابل تجزیه […]
۱۳ آبان ۱۳۹۷
روش های حذف روغن و چربی

روش های حذف روغن و چربی

روش های حذف روغن و چربی در تصفیه فاضلاب از واحدهای پر کاربرد در تصفیه فاضلاب بسیاری از صنایع محسوب می شود. روغن و چربی موجود […]
۲۸ مهر ۱۳۹۷
روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی بمنظور تصفیه پساب ناشی از فعالیت های مرتبط با فرآوری مواد خام و فرآیندهای تولید بکار می روند. فاضلاب صنعتی بسته […]
۲۶ مهر ۱۳۹۷
روش های تصفیه آب

روش های تصفیه آب

روش های تصفیه آب مختلفی برای حذف اجزاء نامطلوب از آب خام و تولید آبی با کیفیت و با هزینه‌ای مناسب وجود دارد. انتخاب فرایند مناسب […]
۲۲ مهر ۱۳۹۷
مشخصات شیمیایی فاضلاب

مشخصات شیمیایی فاضلاب

مشخصات شیمیایی فاضلاب موثر در تصفیه فاضلاب به دو بخش آلی و معدنی تقسیم می شوند. مشخصات شیمیایی معدنی شامل مواد مغذی، اجزاء غیرفلزی، فلزات و […]
۱۶ مهر ۱۳۹۷
روش صافی چکنده در تصفیه فاضلاب

روش صافی چکنده در تصفیه فاضلاب

روش صافی چکنده در تصفیه فاضلاب بیش از ۱۰۰ سال است که بمنظور تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی استفاده می شود. در مقایسه با سیستم لجن […]
۱۶ مهر ۱۳۹۷
روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب

روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب

روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب حذف مواد را به کمک نیروهای طبیعی مانند گرانش، جاذبه الکتریکی، نیروهای واندروالس و همچنین موانع فیزیکی انجام می دهند. این […]
۱۶ مهر ۱۳۹۷
قدیمی¬ترین تصفیه¬خانه فاضلاب ایران

قدیمی ترین تصفیه خانه فاضلاب ایران

در ایران از زمان های بسیار دور لجن بدست آمده از چاه های جذبی به عنوان کود کشاورزی بکار رفته است. اما در تمام این روش […]