مدیریت فاضلاب | شرکت شاران صنعت

مدیریت فاضلاب - کاهش تولید فاضلاب - کاهش فاضلاب تولیدی

مدیریت فاضلاب شامل کلیه اقداماتی است که در زمینه تولید ، جمع آوری ، تصفیه ، دفع و استفاده مجدد از فاضلاب با توجه به ملاحظات فنی ، اقتصادی و زیست محیطی صورت می گیرد. عدم مدیریت صحیح فاضلاب میتواند موجب آلودگی محیط زیست ، مشکلات بهداشت و سلامت ، مشکلات زیبایی شناختی در محیط و زیان های اقتصادی گردد.

مدیریت فاضلاب تولیدی در یک شهر یا یک مجموعه مشخص می بایست با یک نگاه جامع و بلند مدت مورد توجه قرار گیرد زیرا معمولا محاسبه اقتصادی زیان های وارده به محیط زیست از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده و با نگاه کوتاه مدت قابل لمس نمی باشد.

 

مدیریت فاضلاب بهداشتی انسانی

شامل مدیریت فاضلاب ناشی از فعالیت های انسانی است که با توجه به گستردگی آن از اهمیت برخوردار است. این مدیریت می تواند شامل فاضلاب یک واحد مسکونی ویلایی کوچک تا فاضلاب یک کلان شهر مانند شهر تهران گسترده باشد.

 

مدیریت فاضلاب صنعتی

با توجه به آلایندگی فاضلاب های صنعتی ، مدیریت فاضلاب صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به خصوص اینکه می تواند از لحاظ اقتصادی نیز برای صنعت مربوطه سود آور باشد. استفاده مجدد از فاضلاب صنعتی یکی از موارد بسیار مهم در این زمینه می باشد. همچنین بازیابی و استفاده از برخی مواد موجود در فاضلاب صنعتی می تواند علاوه بر مزیت های زیست محیطی از لحاظ اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

مدیریت فاضلاب بیمارستانی

مدیریت فاضلاب بیمارستانی با توجه به وجود آلودگی های میکروبی و خاصی که ممکن است در این نوع فاضلاب ها یافت شود از اهمیت برخوردار است.

 

کاهش تولید فاضلاب

تقریباَ ۷۰ تا ۹۰ درصد آب مصرفی در هر اجتماعی تبدیل به فاضلاب می شود لذا مدیریت تولید فاضلاب به عبارتی مساوی با مدیریت مصرف آب می باشد. مدیریت تولید فاضلاب می تواند به عنوان منطقی ترین و کم هزینه ترین راه جهت مدیریت فاضلاب مطرح باشد. در واقع بی توجهی به این بخش بدون شک موجب هدر رفت منابع و امکانات خواهد بود.

 

جمع آوری و انتقال فاضلاب

جمع آوری و انتقال فاضلاب می بایست با توجه به موارد متعددی از جمله ملاحظات اقتصادی ، امکان استفاده مجدد از فاضلاب در محل تولید آن و موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد. جمع آوری و انتقال فاضلاب یکی از ارکان مدیریت فاضلاب محسوب می شود.

 

تصفیه پساب و فاضلاب

تصفیه پساب به عنوان رکن اصلی در مدیریت فاضلاب مطرح است و در واقع به آن معنا می دهد زیرا معمولا بدون انجام تصفیه مناسب نه امکان دفع بهداشتی فاضلاب و نه امکان استفاده مجدد از فاضلاب فراهم نخواهد بود.

 

مدیریت لجن

هر سیستم تصفیه به طور ناگزیر موجب تولید لجن می شود که در واقع همان بخش آلاینده فاضلاب است که از آن جدا شده است. از این رو نحوه امحاء و یا استفاده مجدد از لجن تولید شده در تصفیه خانه های فاضلاب به عنوان بخشی از مدیریت فاضلاب از اهمیت برخوردار است.

 

مدیریت گازهای تولیدی

چه در فاضلاب خام و چه در سیستم های تصفیه گازهای مختلفی به محیط رها می شوند که در بسیاری از موارد می تواند موجب آلودگی محیط شود. همچنین مدیریت و استفاده از این گازهای تولیدی می تواند به عنوان یک منبع تولید انرژی محسوب شود. مدیریت گاز در واقع به عنوان بخشی از مدیریت فاضلاب میتواند مطرح باشد.

 

مدیریت انرژی

در مدیریت فاضلاب و بخش های آن شامل چرخه تولید ، جمع آوری ، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب می بایست به میزان مصرف و هدر رفت انرژی توجه نمود.