مقالات تصفیه فاضلاب | شرکت شاران صنعت

۱۱ تیر ۱۳۹۶

جایگزین­هایی برای سیستم­های متعارف تصفیه فاضلاب درجا

جایگزین­های مختلفی برای سیستم­های متعارف فاضلاب در محل وجود دارد. این سیستم­ها گرانتر می­باشند و به تعمیر و نگهداری بیشتری نسبت به سیستم­های متعارف نیاز دارند و همچنین این سیستم­ها معمولا به نیروی برق نیز نیاز دارند. از این رو به طور کلی استفاده از آنها به شرایطی که سیستم فاضلاب شهری در دسترس نمی­باشد و شرایط منطقه برای سیستم­های متعارف در محل مناسب نیست محدود می­شود. این سیستم­ها در صورتیکه به درستی نصب و نگهداری شوند تصفیه مؤثر و بی خطری  را برای فاضلاب انجام می­دهند.
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب عموماً به دلایل متنوعی از جمله: حذف بیشتر مواد آلی و کل جامدات محلول از پساب حاصل از فرآیندهای تصفیه ثانویه جهت دستیابی به استانداردهای زیست محیطی و استفاده مجدد، حذف کل جامدات معلق باقی مانده به منظور افزایش راندمان و گندزدایی مؤثرتر فاضلاب تصفیه شده و حذف بیشتر مواد مغذی موجود در پساب حاصل از فرآیندهای متداول تصفیه ثانویه فاضلاب به منظور پیشگیری از رشد جلبکی در محیط های آبی صورت گیرد.
۱۵ آبان ۱۳۹۷

شاخص های کیفیت آب آشامیدنی

شاخص های کیفیت آب آشامیدنی را میتوان به شاخصهای فیزیکی کیفی آب، پارامترهای شیمیایی کیفیت آب و پارامترهای میکروبیولوژیکی کیفی آب تقسیم نمود. با توجه به […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷
روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب گونه اصلاح شده سیستم معمول لجن فعال است که در آن جداسازی گرانشی فاز مایع/جامد در حوضچه ته نشینی […]
۲۸ مهر ۱۳۹۷
روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی بمنظور تصفیه پساب ناشی از فعالیت های مرتبط با فرآوری مواد خام و فرآیندهای تولید بکار می روند. فاضلاب صنعتی بسته […]
۱۶ مهر ۱۳۹۷
قدیمی¬ترین تصفیه¬خانه فاضلاب ایران

قدیمی ترین تصفیه خانه فاضلاب ایران

در ایران از زمان های بسیار دور لجن بدست آمده از چاه های جذبی به عنوان کود کشاورزی بکار رفته است. اما در تمام این روش […]
۱۶ مهر ۱۳۹۷
روش فیلتراسیون غشایی در تصفیه فاضلاب

روش فیلتراسیون غشایی در تصفیه فاضلاب

روش فیلتراسیون غشایی در تصفیه فاضلاب شامل جداسازی یا حذف مواد دانه ای و کلوئیدی از فاز مایع است. فرآیند فیلتراسیون غشائی درتصفیه فاضلاب بخشی از […]
۸ مهر ۱۳۹۷
مشخصات فیزیکی فاضلاب

مشخصات فیزیکی فاضلاب

مشخصات فیزیکی فاضلاب تمامی عواملی را شامل می شود که بر شکل ظاهری فاضلاب تاثیرگذاراند. کل مواد جامد مهمترین مشخصه فیزیکی فاضلاب است که خود ترکیبی […]
۸ مهر ۱۳۹۷
مشخصات بیولوژیکی فاضلاب

مشخصات بیولوژیکی فاضلاب

مشخصات بیولوژیکی فاضلاب تابع ترکیبات آلی هستند که از ترکیب کربن، هیدروژن، اکسیژن و در برخی موارد نیتروژن حاصل می شوند. مواد آلی تعیین کننده مشخصات […]
۴ مهر ۱۳۹۷
روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب با اهداف تغییر شکل مواد محلول و ذره ای با قابلیت تجزیه بیولوژیکی به محصولات قابل قبول نهایی، بدام انداختن و […]
۳ مهر ۱۳۹۷
روش های تصفیه فاضلاب - فرایندهای تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب یا به عبارتی فرآیندهای تصفیه فاضلاب شامل ترکیبی از فرآیندها و روش هایی هستند که بمنظور حذف جامدات، مواد آلی ودر برخی […]
۲ مهر ۱۳۹۷
روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب متداولترین روش رشد معلق مورد استفاده در تصفیه فاضلاب شهری است. وجه تسمیه این فرآیند تولید توده فعال میکروارگانیسمی است […]
۲ مهر ۱۳۹۷
فرآیند بیولوژیکی رشد چسبنده

فرآیند بیولوژیکی رشد چسبنده

فرآیند بیولوژیکی رشد چسبنده در تصفیه فاضلاب به دلیل اندازه کوچکتر راکتورها، بهره برداری ساده، نیاز کمتر به جداسازی مواد جامد و کاربرد خاص از توده […]
۱ مهر ۱۳۹۷
مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب

مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب

مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب به منظور متعادلسازی میزان جریان و مشخصات فاضلاب و دستیابی به نرخ جریان نسبتاً ثابت در واحدهای اصلی تصفیه خانه […]