اهداف و قوانین تصفیه فاضلاب

اهداف و قوانین تصفیه فاضلاب

هدف مدیریت فاضلاب

ضایعات تولید شده در جوامع به دو شکل جامد و مایع وجود دارند. بخش مایع این فضولات، یا فاضلاب، اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجۀ کاربردهای مختلف آلوده شده است. اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود، تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گاز های بد بو شود. علاوه برآن، فاضلاب تصفیه نشده معمولا حاوی میکروارگانیسم های بیماریزای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می­کنند و یا در برخی فاضلاب های صنعتی موجودند. فاضلاب شامل مواد مغذی نیز هست که می­تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود و ممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد، بنا به این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید و سپس دفع آن، نه تنها مطلوب بلکه در جوامع صنعتی ضروری است. در ایالات متحده آمریکا، هم اکنون این مسئله بر اساس قوانین متعدد ایالتی و کشوری الزام عملی پیدا کرده است. مهندسی فاضلاب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است که اصول بنیادی علوم و مهندسی را در مسائل کنترل آلودگی آب به خدمت می­گیرد. هدف نهایی مدیریت فاضلاب حفاظت محیط زیست به نحوی است که با اصول بهداشتی عمومی و مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد.

 

نگاهی بر تصفیۀ فاضلاب

فاضلاب جمع آوری شده از جوامع روستایی و شهری نهایتا باید به منابع آب یا خاک بازگردانده شود. روش های تصفیه که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی عامل مهمتری است با عنوان عملیات واحد تصفیه خانه شناخته شده اند. روش های تصفیه که در آنها حذف آلاینده ها از طریق واکنش های شیمیایی و زیست شناختی صورت می­گیرد با عنوان فرآیندهای واحد تصفیه معروف اند. در حال حاضر عملیات و واحد های تصفیه بایکدیگر ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اولیه، ثانویه و نهایی تصفیه نامیده می­شود، تشکیل داده اند. در تصفیه اولیه از عملیات فیزیکی تصفیه همچون آشغالگیری و ته نشینی برای جدا کردن مواد شناور و قابل ته نشینی موجود در فاضلاب بهره گرفته می­شود. در تصفیه ثانویه از فرآیندهای شیمیایی و زیست شناختی استفاده می­شود تا قسمت اعظم مواد آلی از فاضلاب جدا شود. در تصفیه نهایی از واحدهای اضافی عملیات و فرآوری استفاده می­شود تا سایر آلاینده ها چون نیتروژن و فسفر که مقدار آنها در تصفیه ثانویه کاهش چشمگیری پیدا نکرده است، حذف شوند.

 

قوانین مربوط به کنترل آلودگی آب در کانادا

سازمان محیط زیست کشور کانادا یک آژانس دولتی فدرالی است که مسئولیت حفاظت از محیط زیست را برعهده دارد. قوانین مربوط به حفاظت زیست محیطی جهت دهی کلی در حفاظت زیست محیطی را فراهم می کند. اداره محیط زیست اونتاریو یک آژانس نیمه دولتی است که به منظور حفاظت از محیط زیست شهر اونتاریو در کانادا شکل گرفته است. یکی از وظایف این موسسه در پاک سازی آب ها، کنترل آلودگی و حفاظت از منابع آبی است. به منظور مطابقت با اهداف کیفی مربوط به این سازمان قوانینی مطابق با منابع آبی شهر اونتاریو (OWRA) شکل گرفت. این قوانین سازگار با مقررات مختلف مربوط به الزامات قانونی برای مدیریت وسایل زیست محیطی هستند. دپارتمان خدمات زیست محیطی شهر گوئلف، خدمات آب و فاضلاب (WSD) در فاضلاب ها و آب های ذخیره شده و همچنین مدیریت کیفیت آبها درگیر هستند. این برنامه ها شامل استراتژی هایی برای توسعه سیستم های آنالیزی مطابق با فعالیت های تصفیه فاضلاب هستند. آلاینده های خاص فاضلاب که از منابع صنعتی نشات می گیرند، پتانسیل بالایی در داشتن عوامل بیماری زا و مواد مخرب برای سیستم تصفیه فاضلاب دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *