تصفیه فاضلاب دامداری | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب دامداری - تصفیه پساب دامداری - تصفیه فاضلاب دامپروری - تصفیه فاضلاب دام و طیور - تصفیه فاضلاب گاوداری

تصفیه فاضلاب دامداری و دامپروری باتوجه به نقش این صنایع در تامین مواد غذایی و همچنین گستردگی و پراکندگی جغرافیایی آن ها در سطح ایران و جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. بار آلی بالا ، غلظت بالای نیتروژن و فسفر و میکروارگانیسم ها و انگل های موجود در فاضلاب دامداری ها مشکلات عدیده ای را برای سلامت عمومی جامعه و محیط زیست ایجاد می کند و همین امر لزوم تصفیه فاضلاب را در این صنایع توجیه می کند.

در این راستا شرکت شاران صنعت محصولات و خدمات خود را در قالب پکیچ تصفیه فاضلاب دامداری و تصفیه خانه فاضلاب دامداری ارائه می کند.

 

تعریف دامداری صنعتی

هرگونه مرکز پرورش متمرکز دام و طیور به منظور تامین گوشت ، شیر و فرآورده های لبنی و تخم مرغ که در درون فضایی بسته و یا سوله قرار گرفته و منابع غذایی حیوانات از خارج محل تامین می شود بعنوان دامداری یا دامپروری صنعتی تعریف می شود.

 

تصفیه پساب دامداری ها

انواع دامداری ها و دامپروری هایی که فاضلاب تولیدی آن ها نیازمند تصفیه است عبارتند از:

  • گاوداری ها
  • مرغداری ها
  • مزارع پرورش شترمرغ و انواع دیگر ماکیان
  • مراکز پرورش گوسفند

 

اهمیت تصفیه فاضلاب دامداری

فاضلاب دامداری حاوی غلظت های بالایی از ترکیبات آلی و مواد مغذی نیتروژن و فسفر است و تخلیه آن ها به منابع آبی و استفاده مجدد آن ها در مزارع کشاورزی مستلزم فرآیند تصفیه مناسب و حصول حدود استاندارد محیط زیستی است.

 

مشخصات فاضلاب دامداری

فاضلاب دامداری ها حاوی غلظت بالایی از ترکیبات آلی قابل تجزیه بیولوژیکی ، مواد مغذی نیتروژن و فسفر و مقادیر بی شماری از میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها ، ویروس ها و انگل ها است که می توانند به افزایش ریسک سلامت عمومی و کاهش اکسیژن و ایجاد پدیده اوتریفیکاسیون در منابع آب های پذیرنده منجر شود.

از سوی دیگر وجود نمک های محلولی مانند سدیم و فسفر و برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک و کادمیوم می تواند به تغییر ساختار خاک و کاهش نفوذپذیری آن ، کاهش تولید مزارع کشاورزی و آلودگی آب های زیرزمینی بی انجامد.

 

روش های تصفیه فاضلاب دامپروری

واحدهای آشغاگیری بمنظور حذف مواد معلق در ابتدای فرآیند تصفیه تعبیه می شوند. در تصفیه فاضلاب های دامداری با توجه بار آلی و غلظت COD و BOD بالا ، فرآیندهای بی هوازی مانند UASB و UABR بمنظور کاهش این مقادیر مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه انواع روش های بیولوژیکی تصفیه به منظور دستیابی به مقادیر BOD و COD قابل قبول و حذف مواد مغذی نیتروژن و فسفر بکار گرفته می شوند.

در صورت وجود غلظت های بالایی از فلزات می توان از روش های تصفیه شیمیایی مانند ترسیب شیمیایی و اکسیداسیون پیشرفته نیز استفاده کرد.

 

پکیچ تصفیه فاضلاب دامداری

پکیچ تصفیه فاضلاب در دامداری های کوچک با میزان دبی کمتر ، از نقطه نظر فنی و مالی اولویت دارد. پکیچ های تصفیه معمولا از جنس فلزی ساخته و در محل نصب و راه اندازی می شوند.

 

تصفیه خانه فاضلاب دامداری

در شرایطی که دبی فاضلاب دامداری زیاد و ابعاد محاسبه شده واحدهای تصفیه بزرگ باشد، تصفیه خانه فاضلاب از جنس بتن مسلح بکارگرفته می شود.