تصفیه فاضلاب دامداری – دام و طیور – گاوداری | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب دامداری

تصفیه فاضلاب دامداری ها و دامپروری ها باتوجه به نقش این صنایع در تامین مواد غذایی و همچنین گستردگی و پراکندگی جغرافیایی آن ها در سطح ایران و جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. بار آلی بالا، غلظت بالای نیتروژن و فسفر و میکروارگانیسم ها و انگل های موجود در فاضلاب دامداری ها مشکلات عدیده ای را برای سلامت عمومی جامعه و محیط زیست ایجاد می کند. در این راستا شرکت شاران صنعت محصولات و خدمات خود را در قالب پکیچ تصفیه فاضلاب دامداری و تصفیه خانه فاضلاب دامداری ارائه می کند.

 

تعریف دامداری صنعتی

هرگونه مرکز پرورش متمرکز دام و طیور به منظور تامین گوشت، شیر و فرآورده های لبنی و تخم مرغ که در درون فضایی بسته ویا سوله قرار گرفته و منابع غذایی حیوانات از خارج محل تامین می شود بعنوان دامداری یا دامپروری صنعتی تعریف می شود[۱].

 

تصفیه فاضلاب انواع دامداری ها

انواع دامداری ها و دامپروری هایی که فاضلاب تولیدی آن ها نیازمند تصفیه است عبارتند از:
گاوداری ها، موغداری ها، مزارع پرورش شترمرغ و انواع دیگر ماکیان، مراکز پرورش گوسفند

 

اهمیت تصفیه فاضلاب فاضلاب دامداری

فاضلاب دامداری حاوی غلظت های بالایی از ترکیبات آلی و مواد مغذی نیتروژن و فسفر است و تخلیه آن ها به منابع آبی و استفاده مجدد آن ها در مزارع کشاورزی مستلزم فرآیند تصفیه مناسب و حصول حدود استاندارد محیط زیستی است.

 

مشخصات فاضلاب دامداری

فاضلاب دامداری ها حاوی غلظت بالایی از ترکیبات آلی قابل تجزیه بیولوژیکی، مواد مغذی نیتروژن و فسفر و مقادیر بی شماری از میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، ویروس ها و انگل ها است که می توانند به افزایش ریسک سلامت عمومی و کاهش اکسیژن و ایجاد پدیده اوتریفیکاسیون در منابع آب های پذیرنده منجر شود[۲].
از سوی دیگر وجود نمک های محلولی مانند سدیم و فسفر و برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک و کادمیوم می تواند به تغییر ساختار خاک و کاهش نفوذپذیری آن، کاهش تولید مزارع کشاورزی و آلودگی آب های زیرزمینی بی انجامد[۱]

 

روش های تصفیه فاضلاب دامداری

واحدهای آشغاگیری بمنظور حذف مواد معلق در ابتدای فرآیند تصفیه تعبیه می شوند. در تصفیه فاضلاب های دامداری با توجه بار آلی و غلظت COD و BOD بالا، فرآیندهای بی هوازی مانند UASB و UABR بمنظور کاهش این مقادیر مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب به منظور دستیابی به مقادیر BOD و COD قابل قبول و حذف مواد مغذی نیتروژن و فسفر بکار گرفته می شوند.
در صورت وجود غلظت های بالایی از فلزات می توان از روش های تصفیه شیمیایی مانند ترسیب شیمیایی و اکسیداسیون پیشرفته نیز استفاده کرد

 

پکیچ تصفیه فاضلاب دامداری

پکیچ تصفیه فاضلاب در دامداری های کوچک با میزان دبی کمتر، از نقطه نظر فنی و مالی اولویت دارد. پکیچ های تصفیه فاضلاب معمولا از جنس فلزی ساخته و در محل نصب و راه اندازی می شوند

 

تصفیه خانه فاضلاب دامداری

در شرایطی که دبی فاضلاب دامداری زیاد و ابعاد محاسبه شده واحدهای تصفیه بزرگ باشد، تصفیه خانه فاضلاب از جنس بتن مسلح بکارگرفته می شود.