تصفیه فاضلاب صنایع خمیرمایه | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب صنایع خمیرمایه - تصفیه پساب خمیرمایه - تصفیه فاضلاب خمیرمایه - تصفیه فاضلاب صنعت خمیرمایه - تصفیه فاضلاب کارخانه خمیرمایه

تصفیه فاضلاب صنایع خمیرمایه یا تصفیه پساب صنعت خمیرمایه به دلیل زیاد بودن مقادیر BOD و COD دارای اهمیت جهت بالایی می باشند. محصولات این شرکت در تصفیه فاضلاب جهت این مورد شامل پکیج های تصفیه و تصفیه خانه فاضلاب خمیرمایه به صورت بتنی می باشد.

 

تعریف صنایع خمیرمایه – فاضلاب خمیرمایه

خمیرمایه نانوایی Baking Yeast با عنوان علمی Saccharomyces Cerevisiae یکی از صدها گونه شناسایی شده مخمر می باشد که موجودی ذره بینی بوده که رشد آن در خمیر موجب تولید گاز کربنیک و دیگر مـواد آلی می گردد. این گاز کربنیک تولید شده موجب افزایش حجم ، تخلخل و پوکی نان و دیگر ترکیبات آلی تولید شده موجب بیشتر شدن ارزش غذایی ، عطر و طعم نان می شود.

 

برخی از کارخانجات خمیرمایه ایران – تصفیه پساب خمیرمایه

نخستین واحد تولید خمیرمایه نانوایی در کشورمان در شهرستان شهریار و در سال ۱۳۴۶ با استفاده از تکنولوژی کشور آمریکا مورد بهره برداری قرار گرفت. برخی از کارخانجات خمیرمایه ایران که نیازمند سیستم تصفیه فاضلاب خمیرمایه هستند:

  • شرکت ایران مایه
  • شرکت خمیرمایه و الکل سازی رازی
  • شرکت ایران ملاس
  • شرکت خمیر مایه رضوی

 

فرایند تولید خمیرمایه – تصفیه فاضلاب صنایع خمیرمایه

تولید خمیرمایه براساس یک پروسه بیوتکنولوژیک انجام می شود به نحوی که در محیطی کاملا بهداشتی و استریل سوش (بذر) نارس و اولیه با ماده قندی تغذیه می شود و بعد از کامل شدن مراحل رشد در واحدهای جداکننده (سپراتور) و فیلترپرس به شکل خمیر به دستگاه خشک کن وارد شده و بعد از انجام پروسه خشک سازی بسته بندی می گردد.

 

اهمیت تصفیه فاضلاب خمیرمایه

فاضلاب صنایع خمیرمایه به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد BOD و COD به مقدار زیادی آلوده کننده محیط زیست می باشند به نحوی که دفع مستقیم و مستمر آن ها موجب آلودگی منابع آب و خاک می شود.

 

مشخصات فاضلاب صنایع خمیرمایه

فاضلاب کارخانجات خمیر مایه دارای BOD و COD بسیار زیاد و معمولا دارای بوی نامطبوع هستند.

 

روش های تصفیه فاضلاب صنعت خمیرمایه

فاضلاب صنایع خمیرمایه دارای BOD و COD بسیار زیادی هستند به نحوی که به منظور تصفیه این فاضلاب ها تلفیقی از فرایند ها به کار می روند که عموما شامل یک ترکیب از فرایند های متداولی مانند روش فیزیکی شیمیایی ، روش بیولوژیک ، روش فیلتراسیون و اکسیداسیون پیشرفته است. در موارد زیادی کاربرد روش بایورآکتور غشایی MBR نیز مورد توجه قرار می گیرد.

 

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع خمیرمایه

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خمیرمایه جهت حجم فاضلاب اندک و پکیج های کوچک تر می باشد.

 

تصفیه خانه فاضلاب صنایع خمیرمایه

کاربرد تصفیه خانه فاضلاب صنایع خمیرمایه جهت حجم فاضلاب بیشتر و تصفیه خانه های بزرگتر می باشد.