تصفیه و تولید آب کشاورزی | شرکت شاران صنعت

تصفیه و تولید آب کشاورزی

از آنجایی که صنعت کشاورزی وابستگی کامل به آب با کیفیت جهت آبیاری و تولید محصولات کشاورزی دارد، تولید آب با کیفیت برای کشاورزی یکی از فعالیت های اصلی در زمینه تصفیه آب می باشد. بستگی به ظرفیت منابع زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی زمین کشاورزی و عوامل دیگر، منبع آبی که برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد می تواند از منابع آب سطحی، آب چاه و یا آب زیرزمینی باشد. به منظور تصفیه آب برای مصرف آبیاری و کشاورزی می توان از روشهای گوناگونی استفاده کرد. نکته حائز اهمیت این است که بسته به نوع محصولی که قرار است در زمین کشت شود (مثمر یا غیر مثمر بودن درختان) و عوامل دیگر کیفیت آب تصفیه شده متفاوت خواهد بود. از مهمترین فرآیندهای تصفیه و تولید آب کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

در صورت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشخصات فنی و قیمت سیستم های تصفیه و تولید آب کشاورزی و مشاوره در این زمینه می توانید با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمایید.