زلال ساز – حوضچه زلال سازی | شرکت شاران صنعت

زلال ساز یا حوضچه زلال ساز به سیستمی گفته می شود که به منظور حذف ذرات معلق آب در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. ازمهمترین انواع زلال سازها می توان به زلال ساز پولساتور و زلال ساز اکسیلاتور اشاره نمود.

 

مراحل زلال سازی

مراحل زلال سازی به شرح زیر می باشد :

اکسیداسیون مواد آلی به وسیله تزریق کلر ، ازن و یا اشعه ماورابنفش UV

انعقاد

لخته سازی

ته نشینی

صاف کردن آب Filtration

گندزدایی پس از تصفیه

در بسیاری از منابع دو روند انعقاد Coagulation و لخته‌سازی Flocculation را به عنوان یک فرایند انعقاد و لخته سازی در نظر می گیرند اما با توجه به مکانیسم و مفهوم جداگانه‌ آن ها و به دلیل اینکه در بسیار‌ی از طرح‌ها دو فرایند لخته‌سازی و ته‌نشینی Sedimentation در یک واحد از لحاظ ساختمانی انجام می شود به مجموعه این دو فرایند زلال سازی Clarification گفته می شود.

 

انواع زلال ساز

انواع مختلف زلال ساز شامل موارد زیر می باشد :

ته نشینی ساده مستطیلی Sedimentation Tank : فرایند انعقاد و لخته سازی به صورت مجزا انجام شده و سپس لخته های تشکیل شده در حوضچه ته نشینی ته نشین می گردند.

زلال سازی با جریان رو به بالا Up flow Clarifier : آب از سمت پایینی زلال ساز به طرف بالا حرکت می نماید و به وسیله سرریزهای مستقر در سطح حوضچه جمع آوری می گردد.

راکتور زلال ساز Reactor Clarifier : در این زلال سازها عملیات لخته سازی و زلال سازی در یک مقطع صورت می پذیرد و آب همیشه با لجن تماس داشته و خود این لجن پروسه زلال سازی را ارتقا می بخشد و از انواع آن می توان به روش های زلال‌ساز با بستر لجن Sludge blanket و زلال‌ساز با تماس لجن Solid Contact اشاره نمود.

 

موارد کاربرد حوضچه زلال ساز

کاربرد حوضچه زلال ساز در تصفیه خانه آب و فاضلاب

صنایع فولاد

صنایع تولید نوشیدنی

صنایع پتروشیمی

 

موارد تاثیرگذار بر ته نشینی ذرات در زلال ساز

موارد تاثیرگذار بر ته نشینی ذرات در زلال ساز به شرح زیر هستند :

دمای آب و شرایط محیطی

طراحی و ساختار حوضچه ته نشینی

چگالی ذرات

بار یونی ذرات

اندازه ذرات

پراکندگی اندازه ذرات

شکل ذرات

 

زلال ساز لاملا

امروزه استفاده از صفحات لاملا در سیستم های زلال سازی رو به گسترش است. این صفحات معمولا از جنس پلی اتیلن ، پلی پروپیلن یا فلزی ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این صفحات در حوضچه زلال ساز مزایای زیر را به همراه دارد :

با افزایش راندمان زلال ساز موجب کاهش ابعاد و سطح اشغال شده توسط زلال ساز می شود.

موجب افزایش بار سطحی می شود.

برای جریان آب همانند یک دام عمل می کنند و سرعت آب را در نزدیکی سطح این صفحات کاهش می دهند.

با تغییر دادن جهت جریان آب در زلال ساز موجب کاهش سرعت جریان و افزایش سرعت ته نشینی ذرات معلق می گردند.

 

زلال ساز پولساتور

بخش های مختلف زلال ساز پولساتور شامل اتاقک با ستون خلاء ، پالونک ها ، هاپر ، دکانته های جمع آوری آب تصفیه ، لوله های مستقر در کف جهت خروج آب و پتوی لجن می باشد. آب ورودی به وسیله لوله های مشبک مستقر در کف به صورت جریان رو به بالا وارد برج میانی می گردد. پس از آن با استفاده از پمپ در فضای پمپ شرایط خلاء به وجود می آید و موجب می گردد تا سطح آب در برج در حدود ۷۰ cm افزایش یابد. بر روی این لوله ها یک سری پالونک قرار دارد تا سرعت آب را کم نموه و از صدمه رسیدن به پتوی لجن زلال ساز پولساتور جلوگیری شود. بر اثر عبور نمودن آب از میان پتوی لجن کدورت و ذرات معلق معمولا تا حد ذرات ۲ تا ۵ میلی متر از آب جدا می شود و همچنین انواع میکروارگانیسم ها و عوامل بیولوژیکی تا حدود ۸۰ درصد از آب حذف می شوند. زلال ساز پولساتور عموما دارای زمان ماند ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ، بار سطحی مابین ۳ تا ۸ متر در ساعت و غلظت لجن کمتر از ۳ تا ۶ درصد می باشد.

 

زلال ساز اکسیلاتور

اکسیلاتور به صورت لغوی به معنی شتاب دهنده می باشد. در این زلال سازها بخش انعقاد و لخته سازی توسط بخش ته نشینی احاطه شده است ولی هر سه این بخش ها از بالا و پایین به یکدیگر مرتبط می باشند. هواره بخشی از لجن های قسمت ته نشینی به دلیل چرخش آب ناشی از عملکرد میکسر به نواحی انعقاد و لخته سازی راه می یابند و به فرایند انعقاد و لخته سازی کمک می نمایند. حوض زلال ساز اکسیلاتور عموما دارای بار سطحی کمتر از ۲ متر در ساعت بوده و غلظت لجن در آن ها معمولا در حدود ۵ گرم در لیتر می باشد.

 

لایروبی حوضچه زلال ساز

علاوه بر سیستم های جمع آوری و دفع لجن که به صورت ممتد لجن مازاد از سیستم زلال سازی را دفع می نمایند در برخی موارد لایروبی حوضچه زلال ساز به صورت مقطعی مورد نیاز خواهد بود که نمونه ی اخیر آن لایروبی حوضچه های زلال ساز تصفیه خانه شماره ۲ شهر اهواز با هدف ارتقای کیفیت آب شرب اهواز در سال ۱۳۹۸ می باشد.