دستگاه تقطیر آب – دستگاه آب مقطر گیری | شرکت شاران صنعت

دستگاه تقطیر آب یا دستگاه آب مقطر گیری به منظور تقطیر و سرد نمودن مجدد آب به جهت تولید آب مقطر مورد استفاده قرار می گیرد. آب مقطر معمولا در آزمایشگاه‌ ها، مراحل شستشو و استریلیزاسیون مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه تقطیر آب به عنوان یکی از گران ترین سیستم های تصفیه آب مطرح می باشد و معمولا در مقیاس آزمایشگاهی به کار می رود.

 

کاربرد دستگاه تقطیر آب

دستگاه آب مقطر گیری جهت تولید آب مقطر جهت مصارف آزمایشگاهی و بهداشتی درمانی استفاده می شود.

 

نحوه کارکرد دستگاه تقطیر آب

در دستگاه آب مقطر گیری آب آشامیدنی طی دو مرحله شامل تبخیر و سرد کردن به آب مقطر تبدیل می شود. در ابتدا با استفاده از انرژی گرمایی آب از فاز مایع به بخار تبدیل شده و در نتیجه مولکول‌ های آب از سایر مواد ، ذرات و املاح موجود در آب جدا می گردد. در دستگاه تقطیر سپس بخار آب از کندانسور عبور داده می شود و پس از سرد شدن مجددا به فاز مایع تغییر حالت پیدا نموده و نهایتا در یک ظرف ذخیره سازی می‌ گردد.

 

اجزا دستگاه تقطیر آب

تولید کننده بخار

سطح سنج

سوپاپ کنترل

لوله سرد کننده آب

متراکم کننده بخار

فیلتر دستگاه تقطیر آب

مخزن آب مقطر

 

انواع روش تقطیر در دستگاه تقطیر

تقطیر ساده : یکی از فرایند های تقطیر است که به منظور خالص سازی مایعات با ناخالصی غیر فرار مورد استفاده قرار می گیرد.

تقطیر جزء به جزء : یکی از روش های تقطیر است که برای جدا سازی مایعاتی با ناخالصی فرار به کار می رود. عملکرد آن مشابه دستگاه تقطیر ساده است با این اختلاف که ستون تقطیر مابین کندانسور و بالن تقطیر قرار دارد. این سیستم به منظور جدا نمودن مایعات با اختلاف نقطه جوش پایین به کار می رود به گونه ای که امروزه در ابعاد بزرگ تر در برج های تقطیر و پالایشگاه های شیمیایی و نفتی مورد استفاده قرار می گیرند.