فیلتراسیون آب | شرکت شاران صنعت

فیلتراسیون آب شامل عبور دادن آب از درون یک فیلتر با ابعاد منافذ مشخص به منظور جداسازی و حذف ذرات مختلف موجود در آب می باشد. روش های فیلتراسیون عموما با توجه به ابعاد منافذ و یا جنس مدیای مورد استفاده جهت فیلتر کردن نامگذاری می شوند و یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش های تصفیه آب می باشد.

 

تعریف فیلتراسیون

تعریف فیلتراسیون : هر نوع عملیات مکانیکی ، فیزیکی و یا بیولوژیکی است که مواد جامد را از طریق ایجاد محیطی که تنها سیال از آن عبور می­کند از سیال ( مایع یا گاز ) جدا می­ کند.

 

روش های فیلتراسیون آب با توجه به سایز ذرات

متداول ترین روش های فیلتراسیون آب که امروزه در صنعت تصفیه آب کاربرد دارند شامل موارد زیر می باشند :

فیلتراسیون شنی

کربنی

میکرو فیلتراسیون

اولترا

نانو

اسمز معکوس

 

روش های فیلتراسیون آب براساس عمق فیلتراسیون

با توجه به عمق به دو روش زیر دسته بندی می شود :

فیلتراسون سطحی Surface Filtration : جامدات در برخورد اول با فیلتر حذف می شوند (مثل فیلترهای با خاک دیاتومه و فیلترهای غشایی)

فیلتراسون عمقی Depth Filtration : باید جریان عمق فیلتر را طی کند (فیلترهای گرانوله تند)

 

روش های فیلتراسیون آب با توجه به جنس فیلتر

شنی : جنس بستر از شن یا سیلیس با دانه بندی های مشخص می باشد.

کربنی : بستر از جنس کربن فعال می باشد.

مولتی مدیا : بستر از لاله های با جنس مختلف مانند سیلیس و آنتراسیت تشکیل شده است.

پلیمری : انواع ممبران های اسمز معکوس ، نانو فیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون از جنس پلیمری ساخته می شوند.

سرامیکی : انواع ممبران های اسمز معکوس ، نانو فیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون از جنس سرامیکی تولید می شوند.

 

روش های فیلتراسیون آب براساس طبقه بندی هیدرولیکی

ثقلی : در این نوع فیلتراسیون جریان با توجه به نیروی وزن خود در فیلتر حرکت می کند.

تحت فشار : در این روش فیلترها درون یک مخزن تحت فشار قرار می گیرند.

 

روش های فیلتراسیون آب براساس نرخ فیلتراسیون

فیلتراسیون تند : در این فیلترها سرعت فیلتراسیون یعنی سرعت حرکت آب در بستر فیلتر به نسبت بالا می باشد.

فیلتراسیون کند : در این فیلترها سرعت فیلتراسیون به نسبت پایین می باشد.

 

انواع فیلتراسیون آب با توجه به شرایط گرفتگی

تعویض شونده : مانند انواع میکرو فیلتراسیون پلیمری و پارچه ای که پس از گرفتگی می بایست با فیلتر جدید تعویض شوند.

شستشو شونده : مانند انواع فیلتراسیون دیسکی که می بایست پس از گرفتگی توسط اوپراتور باز شده و شستشو شوند.

خود شوینده : مانند انواع میکرو فیلتراسیون ، فیلتراسیون دیسکی و اسکرین فیلتراسیون که جهت جلوگیری و یا رفع گرفتگی به صورت متناوب و اتوماتیک شستشو می شوند.

بکواش شونده : مانند انواع فیلتراسیون شنی و کربنی که پس از گرفتگی می بایست به صورت دستی و یا اتوماتیک با معکوس نمودن جریان آب در فیلتر جهت بکواش فیلتر اقدام نمود.

CIP شونده با مواد شیمیایی : مانند انواع ممبران های اسمز معکوس ، نانوفیلتر و اولترافیلتر که می بایست به صورت دوره ای و همچنین پس از گرفتگی توسط مواد شیمیایی مشخص شستشو داده شوند.

 

فیلتراسیون طبیعی آب

فیلتر کردن طبیعی آب با عبور جریان آب از لایه ها و بستر های خاک صورت می گیرد. به عنوان مثال در اجرای یک سیستم تصفیه آب دریا در صورتی که به جای برداشت آب از بستر دریا یک حلقه چاه در کنار ساحل حفر شود آب ورودی به سیستم در واقع یک مرحله توسط بستر شنی و ماسه ای موجود فیلتر شده است.

 

دستگاه فیلتراسیون آب – سیستم فیلتراسیون آب

دستگاه فیلتراسیون آب یا سیستم فیلتراسیون آب به مجموعه ای از فیلتر ها گفته می شود که به صورت متوالی قرار گرفته و جهت خذف ذرات آب با ابعاد و میزان مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد.