حذف اکسیدهای نیتروژن | شرکت شاران صنعت

یکی از اصلی ترین آلاینده های گازی که در صنایع مختلف تولید می شود اکسید های نیتروژن می باشد. حضور این آلاینده گازی در اتمسفر باعث ایجاد باران های اسیدی، تخریب لایه ازن و همچنین بروز مشکلات عدیده برای سلامتی انسانها و دیگر موجودات می شود. به همین منظور صنایع تولید کننده این نوع آلاینده های گازی موظفند تا با بهره گیری از روش های پیشنهاد شده غلظت این آلاینده را به حداقل برسانند و یا آنها را حذف کنند. از آنجایی که اهمیت این آلاینده در بحث های زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است، شرکت شاران صنعت قادر به ارائه محصولات و خدماتی در جهت کنترل این آلاینده های گازی می باشد.

برای آشنایی با محصولات و خدمات شرکت شاران صنعت در زمینه سیستم حذف اکسید های نیتروژن (NOX) می توانید با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

مقدمه

اکسید های نیتروژن (NOX) جز آلاینده های اولیه هوا هستند. این آلاینده که به مجموع اکسید نیتروژن (NO) و دی اکسید نیتروژن (NO2) اطلاق می شود، به طور عمده در اثر فعالیت های انسانی وارد محیط زیست می شوند. این آلاینده ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل تولید باران اسیدی، دودهای فتوشیمیایی و ترکیبات ازن هستند. این مواد دارای خاصیت خورندگی هستند و همچنین تهدیدی جدی برای سلامتی به حساب می آیند. به منظور کنترل تولید این مواد باید از روش هایی به منظور اصلاح عملیات احتراق در پالایشگاه ها و صنایع مختلف استفاده کرد.

منابع تولید اکسید های نیتروژن

اکسید های نیتروژن معمولا در اثر احتراق سوخت های فسیلی و همچنین در اثر ترکیب نیتروژن و اکسیژن موجود در اتمسفر و در دمای بالا تولید می شوند. در صنایعی مانند صنایع کودسازی و دیگر فرآیندهای صنعتی نیز مقادیر زیادی از این نوع آلاینده ها تولید می شود. اکسید های نیتروژن به دو شکل سوختی و حرارتی در اتمسفر حضور دارند. نحوه تشکیل این دو نوع از اکسید های نیتروژن با هم متفاوت است و به شرح زیر می باشد.

ناکس حرارتی و سوختی

در این روش به دلیل ترکیب گاز نیتروژن و اکسیژن موجود در اتمسفر در دمای بالا، اکسید نیتروژن تولید می شود. این نوع از ترکیبات اکسید نیتروژن به دلیل اکسید شدن و یا تجزیه شدن ترکیبات نیتروژن دار موجود در سوخت هایی از قبیل پیریدین (C5H5N) و کاربازول (C12H9N) تولید می شوند. اکثر اکسید های نیتروژن موجود در این گروه شامل مونوکسید نیتروژن است (NO).  

   

فرآیندهای کنترل و حذف اکسید نیتروژن

یکی از روش های کنترل تولید این مواد بهینه سازی مصرف سوخت در صنایع است. ولی در صورتی که اکسید های نیتروژن وارد اتمسفر شدند می توان از روش های زیر به منظور حذف آن استفاده کرد.

    • اسکرابر: به منظور حذف اکسید های نیتروژن توسط اسکرابرها می توان از در هنگام عبور جریان هوای آلوده از اسکرابر از مواد شیمیایی نیز استفاده نمود. اکسید های نیتروژن موجود در جریان هوای وارد شده به اسکرابر در اثر برخورد با آب حذف می شوند. یکی از اصلی ترین مشکل ها در این نوع از اسکرابرها لجن تولید شده پس از فرایند حذف می باشد.
    • SCR) Selective Catalytic Reduction): در این روش ماده ای به عنوان احیا کننده (آمونیاک) به جریان هوای دارای ناکس تزریق می شود. دما در این واکنش بسیار حائز اهمیت است زیرا در دمای پایین واکنش صورت نمی گیرد.
  • SNCR) Selective Non-Catalytic Reduction): در این روش با استفاده از مواد شیمیایی که بر پایه اوره یا آمونیاک هستند (لزوما آمونیاک نیست) به عنوان ماده احیاء کننده به جریان هوای دارای ناکس تزریق می شود. این مواد احیاء کننده باعث تبدیل ناکس به نیتروژن مولکولی می شود.