تصفیه فاضلاب خانگی و منازل مسکونی | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب خانگی و منازل مسکونی

تصفیه فاضلاب خانگی و منازل مسکونی به دو منظور مصطلح است. اگر منظور نوع فاضلاب باشد در واقع همان تصفیه فاضلاب های بهداشتی انسانی مورد توجه خواهد بود که جهت کسب اطلاعات تفصیلی می توانید به لینک صفحه مربوطه مراجعه نمایید. اما در بسیاری از مواقع با به کار بردن اصطلاح تصفیه فاضلاب خانگی علاوه بر نوع فاضلاب میزان فاضلاب نیز بیان می شود که فقط جهت تصفیه فاضلاب یک واحد مسکونی یا یک مجموعه آپارتمانی می باشد.

فاضلاب خانگی در کلیه مناطق مسکونی به دلیل استفاده از آب در فعالیت های بهداشتی تولید شده و می بایست به منظور تخلیه به محیط زیست و یا استفاده مجدد عملیات تصفیه بر روی آن انجام شود. معمولا امروزه تصفیه پساب خانگی با هدف استفاده مجدد از پساب در واحد مسکونی مطرح می باشد که برای راهنمایی بیشتر در این ارتباط می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

محصولات این شرکت در این زمینه شامل پکیج تصفیه فاضلاب خانگی و پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری می باشد.

 

ترکیبات موجود در فاضلاب خانگی جهت تصفیه

فاضلاب خانگی شامل مجموع فاضلاب سیاه (توالت) و فاضلاب خاکستری (آشپزخانه، حمام و شستشوی لباس) است. در واقع کلیه فاضلاب های تولید شده در یک یا چند واحد مسکونی مد نظر قرار می گیرد.

 

آلاینده های اصلی در تصفیه فاضلاب خانگی

پارامترهای اصلی آلاینده در مبحث تصفیه فاضلاب خانگی شامل اکسیژن خواهی بیولوژیکی BOD ، اکسیژن خواهی شیمیایی COD و آلودگی های میکروبی ، نیترات و فسفات (اگر منبع پذیرنده چاه جاذب یا آب های سطحی باشند). فاضلاب سیاه ناشی از توالت ها معمولا دارای بار آلودگی بیولوژیک بالاتری هستند. فاضلاب خاکستری ناشی از انواع شستشوها حاوی دترجنت بیشتری می باشند. و در نهایت فاضلاب ناشی از آشپزخانه معمولا حاوی مقادیر بیشتری از چربی و روغن و دترجنت می باشد.

 

موارد استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده خانگی

فاضلاب حاصل از تصفیه فاضلاب خانگی معمولا جهت استفاده در آبیاری فضای سبز ، شستشوی سطوح ، استفاده در فلاش تانکها و موارد مشابه استفاده می شود. در صورتی که بخواهیم از این پساب در مثلا فلاش تانک ها استفاده کنیم می بایست استاندارد بالاتری را لحاظ نموده و موارد بهداشتی ، تولید بو و حفظ تمیزی ظاهری وسایل و تجهیزات مانند مخزن فلاش تانک مورد توجه قرار گیرد.

 

جدا نمودن فاضلاب خاکستری از فاضلاب سیاه در تصفیه فاضلاب منازل مسکونی

در بسیاری از مواردی که امکان اتصال منازل مسکونی به اگوی شهری وجود دارد جهت تصفیه فاضلاب خانگی ترجیح داده می شود که فاضلاب سیاه ناشی از توالت ها به اگوی شهری متصل شود و تصفیه آب خاکستری جهت استفاده مجدد از پساب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مقایسه تصفیه فاضلاب خانگی و تصفیه فاضلاب شهری

در واقع تصفیه فاضلاب مسکونی رویکردی در برابر تصفیه خانه های بزرگ فاضلاب شهری و جوامع کوچک می باشد. در این رویکرد به جای اجرای شبکه های وسیع جمع آوری فاضلاب شهری و روستایی و انتقال فاضلاب به یک تصفیه خانه بزرگ تر فاضلاب تاحدممکن در محل تولید آن توسط یک سیستم تصفیه فاضلاب خانگی در مقیاسی کوچک تصفیه و مورد استفاده مجدد قرار می گیرد.

 

تصفیه فاضلاب خانگی و ساختمان های سبز

ساختمان های سبز یا ساختمان های محیط زیستی در واقع شامل واحد های مسکونی هستند که در آن ها آلودگی محیط زیست به حداقل رسیده است. در این ساختمان ها بحث استفاده از انرژی های تجدید پذیر ، به حداقل رساندن مصرف انرژی ، به حداقل رساندن اتلاف انرژی ، به حداقل رساندن مصرف آب ، استفاده حداکثر از فاضلاب تصفیه شده که در تصفیه فاضلاب خانگی مورد توجه قرار می کیرد از مهمترین مباحث به شمار می رود.

 

تصفیه فاضلاب خانگی به روش بیولوژیکی هوازی

روشهای تصفیه پساب خانگی عموما بر پایه تصفیه بیولوژیکی به سه حالت هوازی ، بی هوازی و انوکسیک تقسیم می گردند. همچنین شرایط رشد میکروارگانیسم ها به دو دسته رشد چسبیده (متصل به یک مدیا یا بستر ثابت یا متحرک) و رشد معلق تقسیم می شوند. روش های بیولوژیکی به دلیل کاهش هزینه های بهره برداری و راندمان بالا معمولا گزینه های مناسبی جهت تصفیه فاضلاب خانگی هستند.

 

روش های متداول تصفیه فاضلاب خانگی

روش های متداول تصفیه فاضلاب منازل شامل روش های هوازی بوده که از مهمترین آن ها می توان روش رشد چسبیده با بستر متحرک MBBR ، روش رشد چسبیده با بستر ثابت IFAS و روش بیو رآکتور غشایی MBR را نام برد. این روش های بیولوژیکی هوازی معمولا با سیستم های فیلتراسیون مانند فیلتر شنی ، فیلتر کربنی ، میکروفیلتر و اولترا فیلتر ترکیب می شوند به خصوص در مواقعی که هدف از تصفیه فاضلاب خانگی استفاده مجدد از فاضلاب باشد. روش های ضدعفونی نیز مانند کلرزنی ، ازن زنی و سیستم اشعه فرابنفش در فرایند تصفیه از اهمیت برخوردار هستند.

 

استفاده از سپتیک برای تصفیه فاضلاب خانگی

خروجی سپتیک تانک و ایمهوف تانک به عنوان فرآیند های ساده بیهوازی در حد استاندارد سازمان محیط زیست نیست و تنها می تواند به عنوان پیش تصفیه فاضلاب خانگی برای محافظت از گرفتگی چاه جاذب در تصفیه پساب منازل به کار رود.

 

چربی در تصفیه فاضلاب منازل مسکونی

با توجه به ورود فاضلاب آشپزخانه به درون فاضلاب خانگی یا می بایست جهت فاضلاب آشپزخانه یک چربی گیر مجزا لحاظ شود و یا در واحد های تصفیه فاضلاب خانگی موارد لازم جهت حذف چربی را لحاظ نمود.