دستگاه تصفیه آب گلخانه ای | شرکت شاران صنعت

دستگاه تصفیه آب گلخانه ای

دستگاه تصفیه آب گلخانه ای به منظور تصفیه آب در حد استفاده در گلخانه ها و مراکز پرورش گیاهان گلخانه ای مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اهمیت کیفیت آب در راندمان گلخانه ها و کیفیت محصول تولیدی امروزه استفاده از دستگاه تصفیه آب گلخانه ای به صورت روزافزون رو به گسترش است.

 

مبانی طراحی دستگاه تصفیه آب گلخانه ای

مهمترین این مبانی شامل کیفیت آب مصرفی گلخانه ، میزان آب مصرفی گلخانه به صورت روزانه و مشخصات آب وارد شده به پکیج تصفیه آب گلخانه ای می باشد.

 

مزایای دستگاه تصفیه آب گلخانه

افزایش محصول گلخانه
بهبود کیفیت محصول گلخانه
کاهش مقدار مصرف آب در گلخانه
افزایش مواد معدنی و مفید در محصولات گلخانه ای به خصوص برای محصولات خوراکی و دارویی

 

کیفیت آب تولیدی دستگاه تصفیه آب گلخانه ای

کیفیت آب تصفیه شده پکیج تصفیه آب گلخانه ای با توجه نوع و حساسیت محصول مشخص می گردد. معمولا حداقل مشخصات کیفی آب گلخانه ای مشابه با کیفیت آب آشامیدنی می باشد و گاهی حتی حساسیت گیاهان نصبت به املاح از این حد نیز بیشتر است.

 

روش های مورد استفاده در دستگاه تصفیه آب گلخانه ای

دستگاه تصفیه آب گلخانه ای با توجه به کیفیت آب مورد نیاز از روش های گوناگونی جهت تصفیه استفاده می کنند که مهمترین آن ها به شرح زیر است :
دستگاه اسمز معکوس RO
دستگاه فیلتراسیون مانند فیلتر شنی

 

قیمت دستگاه تصفیه آب گلخانه ای

قیمت دستگاه تصفیه آب گلخانه ای بر اساس حجم آب ، کیفیت آب تولیدی ، کیفیت و برند تجهیزات و کیفیت ساخت دستگاه مشخص می شود.