دستگاه تصفیه آب گلخانه ای | شرکت شاران صنعت

دستگاه تصفیه آب گلخانه ای

به منظور تصفیه آب گلخانه ای می توان از سیستم و یا دستگاه تصفیه آب گلخانه ای استفاده کرد. بسته به آنالیز آب ورودی و اینکه این آب از کجا تامین شده است (آب باران، آب چاه، آب سطحی و …) می تاون روشهای مختلفی را برای تصفیه آب برگزید. ترجیحا آبی که برای گلخانه استفاده می شود از آب باران جمع شده است ولی در صورتی که میزان بارندگی در محل احداث گلخانه کم باشد و یا هزینه نگهداری آب بسیار زیاد شود، جایگزین های دیگری مانند استفاده از آب چاه،آب های زیرزمینی و یا آب های سطحی برای تامین آب مورد استفاده قرار می گیرند. در تمامی این شرایط کیفیت آب باید به حد استاندارد برسد.

جدول زیر بیانگر کیفیت آب مورد نیاز برای مصرف در گلخانه می باشد.

کلاس بندی هدایت الکتریکی (mS/cm) غلظت یون سدیم (ppm)
۱ کمتر از ۰/۵ ۰ – ۱۱
۲ ۱-۰/۵ ۳۴- ۶۹
۳ ۱ -۱/۵ ۶۹- ۱۰۳

 

کلاس بندی کیفیت آب برای مصرف در گلخانه

  • کلاس ۱ برای اغلب فعالیت ها مناسب است.
  • کلاس ۲ برای محصولاتی که حجم کمی از ریشه دارند مناسب نیست.
  • کلاس ۳ برای محصولات زراعی حساس به نمکها مناسب نیست.

در صورتی که غلظت جامدات معلق در آب ورودی برای مصرف آب گلخانه ای در سیستم تصفیه آب گلخانه ای حتما باید از انواع سیستم های فیلتراسیون استفاده کرد ولی در نهایت سیستم اسمز معکوس می تواند بهترین کارآیی را در دستگاه تصفیه آب گلخانه ای داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قیمت و مشخصات فنی سیستم تصفیه آب گلخانه ای می توانید با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمائید.